Voltige i vinden

Det er alltid mye å henge fingrene i som frivillig - og ikke minst når man sitter som frivillig i et sportsutvalg. Samtidig er det ikke noe som gleder et frivillig hjerte mer enn at interesse og aktivitet øker. – Denne høsten bærer preg av stor interesse for voltige forteller Yri Øverland, leder i Sportsutvalg Voltige. Så pass stor interesse som vi opplever nå, tror jeg ikke vi har sett før – det er veldig gledelig!

Sportsutvalget Voltige forteller om en økende interesse for voltige - bildet er fra introkurs på Grorud Gård Ridesenter i november. (Foto: Karen Elise Amriati-Løvås)
av
Rebecca Ballestad-Mender

Sportsutvalget får mange henvendelser, og det er ingen liten oppgave å følge disse opp på en god måte.

– Vi jobber for å fange opp alle miljøer som er i bevegelse der ute, vi ønsker å hjelpe flest mulig godt og trygt i gang.

I løpet av 2022 har Sportsutvalget Voltige opplevd etterspørsel etter kurs og aktivitet fra flere hold.

– Vi har hatt spesielt god pågang fra Østlandet, og vi gjør vårt beste for å følge opp med kursing og hjelp der det er mulig.

Utvalgslederen understreker: - Det er så gøy når vi får henvendelser fra nye miljøer, og spesielt fra rideskoler om voltige!

Spesielt på Østlandet har det vært stor pågang, og Sportsutvalget Voltige jobber for å følge opp med kursing og hjelp. (Foto: Merete Rislå)

Flere som vil

Nylig handlet det om voltige på Grorud Gård Ridesenter, en rideskole i Andebu i Vestfold. Sportsutvalget hadde blitt spurt om å holde et introkurs – og dermed rullet det i gang.

Det var langt fra bare vestfoldinger med, rundt 25 nysgjerrige deltakere fra store deler av Østlandet - fra Oslo, Trysil og Østfold. I trygge rammer og under kyndig veiledning fikk deltakerne bli kjent grenen.

Fem longører var på plass, og fra Sørlandsparken Rideklubb/Kjerlingland i Vest-Agder møtte en faddergjeng med Merethe Rislå i spissen for å vise vei.

I Oslo ønsker Stovner Rideklubb å komme i gang med et rideskoletilbud som inkluderer voltige – det planlegges startet opp etter nyttår, og på Alna Ridesenter i Oslo har det også vært mye aktivitet knyttet til voltige.

-Vi ser frem til videre voltigeaktivitet ved disse rideskolene i 2023.

Sportsutvalget voltige har også tidligere bidratt til å sette i gang voltigetilbud rundt omkring, deriblant på Kongsvinger. – Her holder et relativt ungt voltige-miljø aktiviteten oppe etter at de fikk starthjelp før pandemien.

I flere år har det vært et voksende miljø for voltige på sør-og vestlandet – og det vokser videre.

– I Rogaland er det nå et nytt tilbud på Karmøy hos Skudenes Rideklubb, og her har også Suldal Rideskole nylig hatt besøk av lokale krefter fra Nedstrand og Karmøy med voltigekurs. Det er så flott når lokalmiljøene hjelper hverandre med å komme i gang!

Da Sportsutvalget Voltige holdt introkurs på Grorud Gård Ridesenter, var det med deltagere fra store deler av Østlandet. (Foto: Karen Elise Amriati-Løvås)

En god innfallsvinkel til hestesporten

-Vi har et ønske om at flere rideskoler satser på voltige som et av sine tilbud. Vi har tro på at voltige er en flott innfallsport til hestesporten for flere, sier Yri.

– Voltige gir grunnleggende kunnskap om hest, det styrker kroppskontroll, balanse og rytmefølelse, og det handler om å være i harmoni med hesten – og det er en trygg måte å starte med hestesport på. Det er jo også veldig gøy og sosialt å trene sammen på et voltigeparti, på en annen måte enn på et ordinært rideskoleparti. Her som i alt som har med hest å gjøre, handler det om at i bunn av alt ligger kunnskap. Samtidig som vi ønsker å bidra til å bygge kunnskap hos de som er interessert i hest, så ønsker vi jo å rekruttere både hester, longører og utøvere til grenen voltige og få et jevnt tilsig av konkurranseutøvere. Det er en spektakulær og kul gren som gir utøverne mange muligheter.

-Voltige er en flott innfallsport til hestesporten, sier leder i Sportsutvalget Voltige, Yri Øverland. (Foto: Karen Elise Amriati-Løvås)

Utdanning viktig punkt på planen

Yri trekker frem igjen dette med at til grunn for alt som har med hest å gjøre, må det ligge solid kunnskap. Utdanning står sentralt i sportsutvalgets arbeid.

-Utdanning av flere kvalifiserte trenere i voltige er ett av de områdene som vi ønsker å prioritere i årene som kommer. Vi ønsker å bygge ut med grunnleggende spesifikk voltige-kunnskap i forhold til både hesten, den viktige longøren og utøveren i alle aldre og på alle nivåer.

Allerede første helgen i desember står utvalget bak et nytt longørkurs hos Søndre Nordstrand Rideklubb med rutinerte Lilly Weldingh som instruktør. Hun er også engasjert i Sportsutvalget voltige som leder for satsinggruppe og landslag, og selv longør på internasjonalt nivå.

Longørkurset er åpent for alle på alle nivåer, men her er det også mulig å få kompetanse som godkjent voltigelongør i konkurranser fra middels nivå og oppover.

– Vi ønsker alle nye miljøer et varmt velkommen til voltigen, både de som har kommet i 2022 og de som kommer i 2023. Og samtidig er det på sin plass å rette en stor takk til alle som tar initiativ og som stiller opp og viser vei for de som kommer som nye inn i denne grenen!

En viktig oppgave for Sportsutvalget Voltige fokuserer på nå, er utdanning av trenere. (Foto: Karen Elise Amriati-Løvås)