Sterkere av å stå sammen

Nylig ble tidenes aller første Rideskolekonferanse avholdt, i regi av Bransjeforening for rideskoler, Norsk Hestesenter og Norges Rytterforbund. – Arbeidet som har blitt gjort gjennom samarbeidet mellom disse tre aktørene har brakt rideskolene sammen, vi skjønner at vi er «vi». Sammen blir vi sterkere – og Rideskolekonferansen er både et synlig bevis på dette og et viktig steg på veien videre., sier leder av Bransjeforening for rideskoler, Ingebjørg Henni.

Nylig ble tidenes første Rideskolekonferanse arrangert, i regi av Bransjeforening for rideskoler, Norsk Hestesenter og Norges Rytterforbund. (Foto: NRYF)
av
Rebecca Ballestad-Mender

Tidenes første Rideskolekonferanse fant sted lørdag 19. november, med et fysisk arrangement på Tanum Rideskole hos Vestre Bærum Rideklubb utenfor Oslo. Programmet var innholdsrikt, der en stor del av dagen var viet skolehesten og dens velferd, med innlegg både fra hovslager, veterinær og ridelærere. Sosiale medier utgjorde også en del av dagens tema, deriblant med en paneldebatt.

Skal bli et årlig arrangement

-Konferansen og dets innhold var et svar på vår undersøkelse rettet mot rideskolene der det ble klart at aktørene ønsket mer om disse tingene, forteller Ingebjørg.

Deltagerne fikk oppleve lærerike og engasjerende foredrag, men viktig var også det å skape en fysisk møteplass, der man kunne dele erfaringer og lage nettverk.

-Norge er et langstrakt land, og ikke alle har muligheten til å delta fysisk på en samling som dette. Kanskje vi neste år kan få til å dekke dette også digitalt slik at vi kan favne flere – for det er vårt mål at dette blir et årlig arrangement, sier Ingebjørg.

Deltagerne på Rideskolekonferansen fikk ta del i en lærerik dag, blant annet med interessant foredrag av hovslager Stig Haga. (Foto: NRYF)

Et viktig samarbeid

– Gjennom arbeidet med rideskoler.no har rideskolene og to viktige aktører, Norsk Hestesenter og Norges Rytterforbund, fått et fellesskap og en egen arena rundt det å drive rideskole, det er blitt et «vi» - vi kan samarbeide om å finne løsninger på de utfordringer vi har. På denne måten tas vi på alvor, og vi blir sterkere. Det er viktig at vi rideskoler gjør en god jobb, det er vi som har hånd om grunnutdanningen av rytterne, sier Ingebjørg.

- Å drive rideskole er utfordrende, også økonomisk. Men vi må kunne klare dette her i Norge også – og gjennom dette samarbeidet gir vi oss selv et godt grunnlag. Særlig det siste året, der de første har fullført modulkurset om bærekraftige rideskoler og vi er i gang med år nummer to - nå begynner det virkelig å skje noe.

Koronapandemien viste med all tydelighet betydningen av samarbeidet.

– Da pandemien kom, hadde vi etablert rideskoler.no. Bransjeforeningen hadde ennå ikke fått konkrete medlemmer, men vi hadde samlet 200 av landets rideskoler på kartet. I kontakten med sentrale personer på myndighetsnivå var det viktig å vise til hvor mange rideskoler som fantes, på den måten sto våre behov mye sterkere – vi nådde mer igjennom, sier Ingebjørg som har en oppfordring:

– Vi har mange rideskoler på kartet på rideskoler.no, men under halvparten av disse har gått inn som medlemmer i bransjeforeningen – vi oppfordrer de øvrige til å bli med, dette er viktig både for oss som helhet og for hver og en av oss.

Det har kommet mange rideskoler med på kartet på rideskoler.no, men Ingebjørg Henni har en oppfordring: - Vi oppfordrer flere rideskoler til å bli medlem i Bransjeforening for rideskoler, for sammen står vi sterkere. (Skjermdump)

Vi gjør hverandre gode

-Rideskolekonferansen medførte at fagfolk fikk sitte sammen og diskutere relevante tema. Det er så mye engasjement og kompetanse blant rideskolene – en slik møteplass bør vi ha en gang i året, kanskje oftere, sier Hanne Dahl Lien fra Norsk Hestesenter.

– Det var gledelig mange deltagere på konferansen, og det var stort engasjement. Det kom gode innspill på at vi bør fremme allerede i rideskolen at «ridelærer» er en yrkesgruppe – og vi fikk innspill på hvordan vi kan få våre studenter ut i et godt arbeidsliv. Det var overraskende mange deltagere på konferansen, og udelt god stemning hele tiden. Det er enighet om viktigheten av at vi står sammen, og at vi gjør hverandre gode.

Hanne forteller at Norsk Hestesenter nå begynner med bransjebesøk. – Vi skal gjøre avstanden kortere, vi vil knytte studentene sammen med rideskolene. Det er viktig for oss som fagskole at utdanningen speiler det næringen har behov for.

Også Hanne har en oppfordring til rideskolene landet rundt – hun ønsker flere svar på den spørreundersøkelsen som er blitt laget for alle landets rideskoler.

– Vi har bare fått 89 svar og det er 210 rideskoler på kartet. Vi ønsker at alle skal svare på denne undersøkelsen, for når vi kan tallfeste ting fullt ut, kan vi gjøre en enda bedre jobb.

Vil det samme

I fremtiden ser Hanne at det vil komme en form for kompetansestempel for rideskolene.

-Vi ser at vi nok i fremtiden må ha dette, nå kan hvem som helst drive en rideskole. Men før vi kan komme dit, må vi samles – vi må tilby noe, og aktørene må ha tillit til oss før vi kan kreve noe. Der er vi godt på vei, jeg opplever at vi er på samme bølgelengde, vi vil det samme alle sammen. Vi er forskjellige – vi har forskjellige erfaring, vi er forskjellig av størrelse – men vi vil det samme, vi vil ha gode rideskoler som er lønnsomme.

Denne felles viljen og positive engasjementet knytter Hanne til samarbeidet rundt Rideskoler.no.

– Jeg tror at vi er der vi er nå fordi vi har jobbet for Rideskoler.no, og at det skyldes at bransjeforeningen, Norsk Hestesenter og Norges Rytterforbund har ukentlige møter. Vi er nære hverandre, og det har blitt gjort og gjøres en kjempejobb. Nå er modulkurs «Bærekraftige Rideskoler» nummer to i gang, som er et kompetansehevende kurs for etablerte rideskoler, sier Hanne som understreker den positive innstillingen hun møter hos de deltagende rideskolene:

-Jeg blir både stolt og rørt når disse presenterer sine rideskoler, med så mye engasjement og med så mange gode treffpunkt mellom hest og menneske. Det går godt med den norske rideskolen!

-Jeg ser en sterk felles vilje og et positivt engasjement for den norske rideskolen nå, vi samarbeider og vi vil det samme, sier Hanne Dahl Lien fra Norsk Hestesenter. (Foto: NRYF)

Samarbeid mellom rideskoler og rideklubber til gjensidig fordel

-Det var en spennende og interessant dag, lærerik for alle sammen – en fin synliggjøring av samarbeidet vi har og viktigheten av det, innleder Tine Skoftedalen Fossing, organisasjonssjef i Norges Rytterforbund.

Hun fortsetter: - Rideskolene er svært viktig for rekruttering til sporten. Det er helt tydelig at de fleste som er aktive utøvere i sporten har vært innom en rideskole i sin start, og med tanke på at det bare er ca. 20% av alle rideskolene i Norge som er klubbdrevne, har det vært viktig for Norges Rytterforbund å knytte kontakt med private rideskoler. Dette har vi fått til gjennom samarbeidet rideskoler.no.

Tine oppfordrer rideskoler og rideklubber til å se hvilke muligheter de har sammen:

-Det er mange av våre 300 klubber som i dag står uten et aktivitetstilbud til barn og unge som ikke har egen hest. Her er det en flott mulighet for rideskoler og rideklubber til å forme et samarbeid som er gjensidig fordel for alle parter. Sammen blir vi en større, sterkere og tydeligere aktør i samfunnet, noe som er viktig for at vi skal oppnå noe vi mener er et viktig mål, nemlig det at alle kommuner skal forstå betydningen av å ha en rideskole i sitt nærmiljø.

- Det er et viktig mål i dette arbeidet at alle kommuner skal forstå betydningen av å ha en rideskole i sitt nærmiljø, sier Tine Skoftedalen Fossing i Norges Rytterforbund. (Arkivfoto: NRYF)

På rideskoler.no finnes mye nyttig informasjon, både for den som driver rideskole og for den som ønsker å bli eller er elev ved en rideskole: