Rett rundt hjørnet

Det er fire av dem på ridebanen, og man passerer dem gang på gang. Men hvordan rir man hjørnet rett?

RIDETEORI: Hvordan rir man hjørner rett - og hvorfor er det viktig? (Foto: NRYF)
av
Rebecca Ballestad-Mender

Hvordan rir man dem og hvor viktig er det å gjøre en god jobb i hvert hjørne egentlig? Vi har spurt en som kan noe om dette, Lillian Grepne, trener og berider med mesterbrev.

Hva er en god hjørnepassering?

-Hjørnepasseringer har gjennom tidene alltid vært nøkkelen til all god ridning i alle disipliner. En hest skal være anvendelig å ri i alle gangarter, og jeg står ansvarlig for å hjelpe hesten til å finne god balanse med meg som rytter. Med andre ord er min kropp verktøyet som er der for å hjelpe hesten.

Før i tiden var ridehusene mindre og hjørnene preparert med håndraker. I dag er ridebanene større og kjørt med traktor, noe som kan medføre for dype eller for høye hjørner som hindrer gode hjørnepasseringer.

I en god hjørnepassering er hesten korrekt stilt og bøyd i sin kropp, og dens hovspor ligger på korrekte linjer: Innvendig bakhov stempler i retning innvendig framhov og utvendig bakhov stempler i utvendig framhovs sport.

Hesten oppfyller punkt 5 i utdannelsesskalaen – rettstillende arbeid på bøyd spor. Prinsippet i den klassiske ridelære heter «Innvendig sjenkel til utvendig tøyle.» Lett å si, vanskeligere å få til i praksis.

Hjørnepasseringer har gjennom tidene alltid vært nøkkelen til all god ridning i alle disipliner.


Er hjørnepasseringer noe som bare dressurryttere bør tenke på, eller gjelder det alle grener?

-Det kommer an på hvor god du ønsker å bli innen ridesporten!

De fleste har ambisjoner om å nå så langt som mulig gjennom god og estetisk ridning der hest og rytter er i perfekt balanse med hverandre. De fleste seiere innen sprang kommer på plass gjennom gode vendinger, og en hjørnepasseringer er som sagt «rett rundt hjørnet».

Hvordan rir man en god hjørnepassering?

-Når man arbeider med hesten sin har man de tre primære hjelperne vekt, sjenkel og tøyle. Før hjørnet innledes, rir man en halvparade, en forholdning. Innvendig sjenkel ligger ved gjorden og kneet senkes minimalt i selve hjørnet. Utvendig sjenkel er lagt et lite stykke tilbake på hestens kropp og har en viktig funksjon med å innvirke etter behov.

Hoftene er på dette tidspunktet parallelle med hestens hofter. Jeg innbiller meg at min innvendige lunge fylles mer med luft og min utvendige skulder går noe fram slik at hesten kan strekke seg i den grad det er nødvendig for å komme rundt i den radiusen jeg gjerne vil ri. Nå er mine skuldre parallelle med hestens skuldre. Innvendig tøyle viser diskret i begynnelsen av hjørnet hesten retningen jeg ønsker å ri, og det er den utvendige tøylen som forsiktig avslutter vendingen ved å rette ut hesten før jeg på ny rir en forholdning. For å kontrollere at hesten befinner seg i god egenbalanse, kan jeg føre innvendig hånd fra i noen travsteg eller galoppsprang for så å føre den mykt tilbake til hestens munn. Målet er at hesten blir fortrolig i stilling og bøyning og fortsetter sitt arbeid.

Det er mange ting å tenke på for en uerfaren rytter, men med tiden blir det til en automatisering i kroppen.

-Før hjørnet innledes, rir man en halvparade, en forholdning. Innvendig sjenkel ligger ved gjorden og kneet senkes minimalt i selve hjørnet. Utvendig sjenkel er lagt et lite stykke tilbake på hestens kropp og har en viktig funksjon med å innvirke etter behov, forklarer Lillian Grepne. (Foto: NRYF)

Gjelder det samme om hjørnepassering uansett gangart?

-Her er det ingen forskjell. En god øvelse er å ri det enkelt og greit i skritt slik at man på en måte har «kartlagt» linjen man ønsker å ri.

Hvor viktig er det med gode hjørnepasseringer, man får jo ikke poeng for den øvelsen?

-I utdannelsesskalaen for hest er punkt 4 «Schwung». Gjennom gode hjørner og korrekt utførelse av halvparader før og etter hjørnet, produseres egenbalanse i hesten. Den blir mer elastisk, noe som fører til mindre slitasje av sener, bånd og ligamenter. En av hovedoppgavene vi ryttere har er å holden hesten sunn og frisk.

Gode hjørner gir egenbalanse i hesten. Den blir mer elastisk, noe som fører til mindre slitasje av sener, bånd og ligamenter. En av hovedoppgavene vi ryttere har er å holden hesten sunn og frisk.


Hvilken forskjell er det på hjørnepassering på LC-nivå og høyere nivå?

-Et hjørne er en kvart volte. I LC og LB rir man 10 meters volter, det vil si at hjørnene i disse klassene har samme radius som volten. I klasse LA er voltene åtte meter, altså er hjørnet fire meter i radius. I klasser på St. Georges nivå og høyere, ris de minste voltene – de er seks meter. Altså rir man dypere inn i hjørnet. Det samme gjelder for innridning på midtlinjen.

Har du noen gode hjørnetips?

-For yngre ryttere kan det være til hjelp å sette ut to kjegler der hjørnet innledes og der hjørnet avsluttes. For ryttere som har vanskelig for å forstå hvordan den utvendige sjenkelen arbeider etter behov, kan man la dem ri på feil fot i lettridning trav gjennom noen hjørner. Her kommer man bedre til den utvendige sjenkelen, og man merker hvor stor innflytelse den har. Viktig er at man kommer tilbake til lettridning på riktig fot.

I arbeidet med hjørnepassering kan det være fint å være mer bevisst på hvordan man som rytter bruker blikket for å få en bedre balanse i hesten og en selv. Ofte har man et øye som ser sterkere enn det andre. Prøv å bruke mer det «svake» øyet.

På en skala fra 1 til 10 – hvor viktig er hjørnene?

Helt til sist, på en skala fra 1 til 10 – hvor viktig er det å ri gode hjørnepasseringer?

- 10!