Kjenn ditt KR

- Selv om vi ikke kan forberede oss på alt som skjer i konkurransesituasjoner på dressurbanen, vil oppdatert innsikt i Norges Rytterforbunds konkurransereglement, KR I og KR IV, kunne bevisstgjøre deg som rytter, fastslår internasjonal dressur – og paradressurdommer, Kjell Myhre.

Her ser vi en ekvipasje som er i ferd med å avslutte LC:1 2017/ 2019. Etter vending opp midtlinjen fra A, etterfulgt av holdt og hilsen på G, hilser dommer Kristoffer Nyquist tilbake
av
Sille Kasin

Men mens enkelte hendelser på konkurransebanen oppstår utilsiktet, skyldes en del av feilene som påløper, kanskje rett og slett at du som rytter ikke har satt deg godt nok inn i Norges Rytterforbunds konkurransereglement, og om hva som til enhver tid gjelder. Dette er du som rytter pliktig til, og da gjerne i forbindelse med den årlige oppdateringen av reglementet.

Sammen med Kjell Myhre har vi denne gangen med oss dommerkollega Kristoffer Nyquist som demonstrasjonsrytter. Han deler også noen av sine erfaringer med oss.

Feil og hendelser

- Mens vi forrige gang tok for oss feilridning slik dette er forankret i KR IV § 250.2 a), minner jeg også om at nyttig og viktig informasjon inngår i samme paragraf under punkt 2 b), påpeker Kjell Myhre. Dette punktet tar nemlig for seg feil og andre hendelser som kan oppstå i konkurransesituasjoner, og reaksjonene dressurdommeren vil møte disse med. Jeg anbefaler derfor konkurranseryttere å ta en nøye titt på tabellen under den aktuelle paragrafen i KR IV. Denne tabellen viser nemlig tydelig hva som ikke er tillatt, og som derfor vil være i strid med reglementet.

Tabellen som Kjell Myhre viser til, inneholder skjematisk omtale av i alt 22 ulike forhold. Mens mange av punktene går direkte på deg som bevisst rytter, tar andre av punktene for seg hestens utstyr og forhold knyttet til hestevelferd. I denne artikkelen fokuserer vi på forhold som utløser minus to feilpoeng.

Av tabellen går det klart frem om det skal idømmes minus to feilpoeng, eller om feilen eller hendelsen anses som såpass alvorlig at den vil måtte resultere i eliminering. Enkelte feil og hendelser, så som for eksempel ikke-reglementert utstyr, vil også kunne medføre sanksjoner. Blant feil og hendelser som inngår i tabellen, er det noen gjengangere som dressurdommerne opplever oftere enn andre.

Viktig å holde tiden

- Det er ikke uvanlig å måtte idømme feil i forbindelse med innridning og hilsen, forteller både Kjell Myhre og Kristoffer Nyquist. - Om du for eksempel hilser dommer uten å legge tøylene i venstre hånd, vil dette medføre et fratrekk på minus to poeng i protokollen din. Ofte opplever vi også at man kommer inn på banen og starter for tidlig, eller også at man kommer i gang for sent. Reglementet slår fast at det vil bli gitt minus to feilpoeng hvis du starter før du har fått startsignal, og også at du vil miste to verdifulle poeng, dersom du starter mer en 45 sekunder etter at dommer har gitt startsignal. Ekvipasjer i høyere klasser fra og med Prix St. Georges og oppover som bruker mer enn 120 skunder på å komme i gang, må vi derimot eliminere, så fremt overdommer ikke ser at forsinkelsen skyldes tungtveiende grunner.

I forbindelse med kür vil du også kunne oppleve å bli ilagt feilpoeng, om regelverket ikke følges til punkt og prikke.

- Om rytter ikke gir signal til å starte musikken innen 45 sekunder etter at startsignalet er gitt, eller at starten på küren skjer mer enn 20 sekunder etter at musikken har startet, vil også disse feilene medføre fratrekk i protokollen i form av minus to feilpoeng, bekrefter Kjell Myhre. Og om küren overskrider eller underskrider angitt tid for programmet, vil dommer måtte trekke minus 0,5 prosentpoeng fra det kunstneriske inntrykket, legger han til.

Det er ikke uvanlig å måtte idømme feil i forbindelse med innridning og hilsen


Korrekt utstyr og antrekk

Reglementene KR I og KR IV regulerer også hva som er tillatt utstyr og antrekk på stevner. I tillegg 2 i sistnevnte finner du en oversikt over hva som er tillatt, når det gjelder bisling, sporer og pisk.

Både Kjell Myhre og Kristoffer Nyquist bekrefter at brudd på reglementet når det gjelder utstyr og antrekk, er vanlig å oppleve i stevnesituasjoner, og at enkelte feil og hendelser forekommer. Spesielt råder en viss usikkerhet rundt bruk av pisk.

- Programtypen du rir, avgjør om bruk av pisk er tillatt eller ei, fastslår Kjell Myhre. I alle nasjonale programmer er det tillatt å benytte en pisk av valgfri lengde, mens pisk er forbudt i FEI-programmene. Ifølge reglementet er det nå valgfri lengde på pisk, og reglene som gjelder bruk av pisk, er de samme både for ponni og hest.

Men hva gjør du som rytter om du etter at du er i gang med programmet ditt, oppdager at du har glemt å legge fra deg pisken?

- Om du får beskjed fra dommeren om å legge fra deg pisken, så gjør selvfølgelig dette, sier Kjell Myhre, og fortsetter. – Og om du selv merker at du har pisk og dette ikke er tillatt, så kast den ganske enkelt fra deg. Begge disse tilfellene gir feilpoeng, men altså ingen reaksjon utover dette, forklarer han.

En annen feil som Kjell Myhre og dommerkollegaer kan oppleve å se, er hester som entrer konkurransebanen med benbelegg. Dette er imidlertid ganske sjeldent.

- Denne typen feil kvalifiserer også til minus to feilpoeng, og inngår også i tabellen som vi viser til i KR IV. Denne tabellen kan altså være til god hjelp for deg når du som dressurrytter ønsker å vite hva som er tillatt i stevnesituasjoner, og hva som ikke er i tråd med reglementet vårt, avslutter han.

Om du selv merker at du har pisk og dette ikke er tillatt, så kast den ganske enkelt fra deg


Demonstrasjonsrytter Kristoffer Nyquist og Tobajo Catch My Heart.

Feil og eliminering i KR IV

Les mer om feil og eliminering i kapittel 5, § 450 i KR IV, det grenspesifikke konkurransereglementet for dressur. Forholdene og tabellen som vi har omtalt i ovenfor, går frem i punkt 2b), samt i tillegg 2.