Nyheter

NRYFs koronavettregler Publisert: 03.04.2020,  Sist endret: 03.04.2020

I tillegg til Helsedirektoratets retningslinjer og NIFs fellesidrettslige anbefalinger har NRYF utarbeidet egne retningslinjer- NRYFs Koronavettregler.

Vi minner om at det overordnede målet fortsatt er å ikke spre smitte. Det er opp til den enkelte selv å velge om de ønsker å starte opp aktivitet i tråd med koronavettreglene, og eventuelt når det skal skje. Den enkelte står selvsagt fritt til å ha strengere krav for sitt anlegg og sine medlemmer/oppstallører.

Koronavettreglene er å anse som minimumsbegrensinger og det er ikke adgang til å få dispensasjon fra disse.

All idrettslig aktivitet må forholde seg til NIFs retningslinjer, dette gjelder også når trening skjer digitalt. Konkurranser er fortsatt ikke tillatt.

All aktivitet med hest må gjøres med et særdeles sterkt fokus på sikkerhet for å unngå ulykker og skader. Husk at hesten kan være passiv smittebærer, ingen «mule-kyss»

Her kan du lese NRYFs koronavettregler

X