Uttak Nordisk Baltisk Mesterskap i paradressur på Flyinge (SWE) 26.-30. juni

Vi gratulerer følgende ryttere som er tatt ut til å ri individuelt nordisk Mesterskap i Para Dressur på Flyinge 26-30 juni 2022.

NBC Flyinge ramme 2022

Inger Line Brath - Qallwesto

Signe-Christine Forberg Lillerud - Dakota

Karine Vassbotn Hestholm- Atlas Stengaard