Pålagt registrering av resultater for kjørestevner i NRYFstevne

Påminnelse om registrering av resultater!

Nryflogohvittekst

Tidsfrist: Ihht. til KR1 48 timer etter gjennomført stevne.

Tips: Alle endringer av ekvipasjer og klasser må gjøres i "masterlist" i NRYFstevne, slik at resultatene så igjen stemmer med det som faktisk er gjennomført.