Oppdateringskurs for Grønt Kort kurs.

Vi går igjennom den nye digitale modellen for GK, kursmateriell og innhold for hovedkurset.

Grønt kort

Det avholdes oppdateringskurs for Grønt kort kurs- kursholdere i Oslo og Akershus rytterkrets tirsdag 4.mai kl.19 på Teams. Påmelding til liv.haug@hotmail.com .
Alle tidligere autoriserte kursholdere som fortsatt vil være kursholder må ta oppdateringskurset.

Vi går igjennom den nye digitale modellen for GK, kursmateriell og innhold for hovedkurset.