Gren- og dommerkonferanse Distanse 2022

Sportsutvalget i Distanse (SU-Di) og Distansedommerkomiteen (DiDK) har den glede av å invitere til dommerkonferanse og grenkonferanse m/foredrag, helgen 11-13. februar 2022.

Distanse 1 of 1

Ved ytterligere innskrenkninger ift. smittevern vil det være en fare for avlysning, men vi håper og tror at dette skal gå etter planen. Dersom avlysning vil det bli en digital konferanse, tilsvarende som i fjor og alle innbetalinger blir selvsagt tilbakebetalt.

I år subsidieres 50% av deltageravgiften for årets konferanse av Sportsutvalget Distanse, da det er midler til overs.

Påmelding finner du HER

Påmeldingsfrist for konferansene er 21.1.2022

Foreløpig agenda:

NB Endring kan forekomme

Distanse dommerkonferanse – fredag 11. feb. 2022 start kl. 18.00 Møterom på NRYF, Sognsveien 73

Dommerkonferanse for alle Distansedommere uansett grad, minner om at konferansen er nødvendig i forhold til Dommergrader.

Junior/unge rytter møte - fredag 11. feb. 2022 start kl. 18.00 Møterom på NRYF, Sognsveien 73

Junior/unge ryttere møte Lagleder/Veterinær Fernando Medina Guerrero samlingen er for junior/unge ryttere fra Elitegruppen og Satsningsgruppen + evt. ryttere som er novise kvalifisert og har som mål å gjennomføre et internasjonalt ritt CEI1* i inneværende sesong.

En foresatte/forelder er velkommen til å delta.


Distanse grenkonferanse – lørdag 12. feb. 2022 oppstart kl. 09.00 Thon Hotel Ullevaal Stadion, Sognsveien 77C

Senior møte – søndag 13. feb. 2022 oppstart kl. 09.00 Thon Hotel Ullevål Stadion, Sognsveien 77C

Senior rytterne har møte med Lagleder/Veterinær Fernando Medina Guerrero, samlingen er for seniorryttere fra Elitegruppen og Satsningsgruppen + evt. ryttere som er novisekvalifisert og har som mål å gjennomføre et internasjonalt ritt CEI1* i inneværende sesong.


Distanse grenkonferanse – søndag 13. feb. 2022 oppstart kl. 11.00 Thon Hotel Ullevål Stadion, Sognsveien 77C

Overnatting;

Hver enkelt sørger for sin egen overnatting.

Anbefaler å bruke rabatterte priser gjennom avtalen med NRYF.

Link til booking med NRYF priser : https://www.thonhotels.no/

Thon Hotel Ullevaal Stadion

Sognsveien 77C

0855 Oslo