Distansedommer-konferanse

Lørdag den 19. november vil det bli avholdt Distansedommerkonferanse i NRYF sine lokaler på Ullevål.

Distanse

DIDK har vedtatt å avholde egen dommerkonferanse, fordi de ser behovet for mer tid sammen, både ift. mer innhold og utbytte.

Mer info og agenda kommer snart.

Hold av datoen!