Årsmøtet i OARK

Årsmøtet i OARK avholdes mandag 21. mars kl. 20.00. Møtet blir digitalt.

Arsmote 1

Meld deg på til Jeanette (styremedlem og grenleder dressur) innen 18. mars, så får du tilsendt Teams-lenke; Jeanette Kristiansen Jeanette.Kristiansen@se.com.

Agenda og årsmøtepapirer publiseres på https://www.rytter.no/klubb/rytterkretser/oslo-og-akershus-rytterkrets/dokumenter-oark – senest 14. mars.

Dersom du/din klubb ønsker sak behandlet på årsmøtet, er fristen senest 7. mars, og sendes styreleder Anita Sandberg; anisa@uio.no.

VALG er en viktig del av årsmøtet! Det er fortsatt mulig å komme med forslag til kandidater til ledige styreverv!

Ta kontakt med Valgkomiteen snarest!

Hilsen OARK-styret