Midler til norsk-svensk forskning på hest

Stiftelsen Hästforskning har bevilget midler til fem nye forskningsprosjekt, to svenske og tre som er samarbeidsprosjekter mellom Norge og Sverige. Samarbeidsprosjektene har fokus på områder innen rideskoledrift, medisinering i forhold til EMS og forfangenhetsproblematikk og avl på de nordiske hesterasene.

Illustrasjonsfoto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

Rideskolen står i fokus i to av de fem prosjektene. «Ridskolan som framtida lärandecenter för en miljömässigt hållbar hästsaktör och för samhället i stort» er et av disse. Det prosjektet gjøres i samarbeid mellom Aage Radmann ved Norges Idrettshøgskole og Susanna Hedenborg ved universitetet i Malmö.

Cathrine Fjordbakk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) jobber sammen med Carl Ekstrand ved Svenska Lantbruksuniversitetet (SLU) om et prosjekt som har som formål å optimere dosen av substansen canagliflozin for å minske hyperinsulinemi (overutskillelse av insulin) og motvirke forfangenhet.

Det tredje norsk-svenske samarbeidsprosjektet som er bevilget midler er et forskningsprosjekt i samarbeid mellom Peer Berg ved NMBU og Susanne Eriksson ved SLU). Disse ser på genomisk mangfold innen og mellom ulike nordiske hesteraser med liten populasjon, som et hjelpemiddel for holdbar avl innen respektive raser og for å undersøke hvor like eller ulike rasene er genetisk sett.

De to helsvenske prosjektene er «Förstärkta ridskolors kunnskapsbas för att förbättra hästvälfärd och kommunikation mellan människa och häst» ved Elke Hartmann, SLU, og «Utfodrar vi travhästar på ett sätt som orsakar muskelskada?» ved Malin Connysson, Wången AB.

Stiftelsen Hästforskning ble etablert i 2004 av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) sammen med AB Trav och Galopp (ATG), Agria Djurförsäkring og Stiftelsen Lantbruksforskning. ATG, Agria og Stiftelsen Lantbruksforskning sammenførte da sine forskningsmidler på hest.

Se mer her