Hestesportens fremtid øverst på agendaen

I disse dager er representanter for de ulike nasjonale forbundene samlet i Lausanne, Sveits for FEI Sports Forum. Første dag Equine Ethics and Wellbeing (EEWB) Commission frem et utkast med 24 anbefalinger for å sikre hestene et godt liv i sporten. – Vi tror at FEI med dette vil ha et solid startpunkt for å sette i verk endringer, men dette krever en langsiktig forpliktelse ikke bare av FEI, men av alle som ønsker at hestesporten skal ha en lys fremtid, sa professor Natalie Waran, leder i EEWB.

Illustrasjonsfoto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

Hensikten bak EEWB Commision er å la en uavhengig kommisjon vurdere forhold innenfor sporten, forhold som kan ha betydning for den sosiale aksepten for det å involvere hester i en sport. Kommisjonen har fått som oppgave å gi uavhengige råd og anbefalinger til FEI for å sikre at hestevelferden ivaretas på et evidensbasert og etisk grunnlag, både i teori og praksis når det gjelder hold av hest, i trening og i forhold til prestasjon og konkurranse.

-Jeg er overbevist om at jeg snakker for hver og en av oss i hestesportsmiljøet når jeg sier at i vårt hjerte ønsker vi det som er best for våre firbente partnere vi ønsker, sa FEI president Ingmar De Vos innledningsvis. -Under ledelse av dr. Natalie Wara har EEWB Commission laget et sett med anbefalinger som FEI og hestemiljøet nå har fått til vurdering, og vi håper at denne prosessen vil styrke vår sosiale aksept for sporten ved å få bekreftet igjen den tillit folk har til hva vi gjør.

Anbefalingene kommisjonen la frem inkluderer tiltak som FEI og det større hestemiljøet alle kan gjøre for å oppnå høyere standard på hestevelferden. De 24 anbefalingene sorteres innunder fem overskrifter som i seg selv er viktige – de går ut på at FEI må ta ledelsen når det gjelder å høyne hestevelferden globalt ved å sette et eksempel som andre vil strekke seg etter. De øvrige overskriftene rommer det å oppnå tillit, være transparent, være pro-aktiv og være åpen for uavhengig vurdering.

Sette hesten først

Fremleggingen av tiltakene førte til en entusiastisk diskusjon, der delegatene kom med flere tilbakemeldinger. Det innledende forslaget i utkastet går ut på å utvikle en «Good life for horses»-visjon og strategi for å sikre hestevelferden og fortsatt bruk av hesten i sport. En annen anbefaling er å sikre at hestens interesser alltid settes foran menneskets eller sportens, og fremheve de innen sporten som tydelig setter hestens interesser foran seg selv. Et annet forslag gikk ut på å opprette et permanent organ med fokus på sportshestene velferd, et organ som skal fungere som «hestenes stemme». Et tredje forslag gikk ut på muligheter til å sikre hestevelferden også utenfor konkurranse.

Se utkastet med anbefalingene her

Etter tilbakemeldinger fra delegatene ved FEI Sports Forum, vil EEWB Commission presentere alle de foreslåtte anbefalingene til styret i FEI for godkjenning før FEI General Assembly som vil avholdes i Mexico City i november.

– Gjennom visjonen som ligger i «A Good Life for Horses» tror vi at FEI vil ha et solid startpunkt for å sette i verk endringer innen hestesportsmiljøet, både når det gjelder holdninger og i praksis. Denne visjonen og disse anbefalingene, i likhet med FEI Charter, er bare en begynnelse for å påvirke endringene. Visjonen og anbefalingene har blitt til primært rundt konseptet «sikre våre hester et godt liv» og det ansvaret vi alle har for å levere på dette. Dette krever en langsiktig forpliktelse ikke bare av FEI, men av alle som ønsker at hestesporten skal ha en lys fremtid, sa Waran.

Professor Dr Nathalie Waran legger frem sin interim rapport fra the Equine Ethics and Wellbeing Commission under FEI Sports Forum 2023, sammen med kollegaene professor Dr Kathalijne Visser (NED), Dr Camie Heleski (USA), Professor Madeleine Campbell (GBR), Jessica Stark (GBR), Theo Ploegmakers and konferansier Grania Willis (IRL). (foto: FEI/Richard Juilliart)

Følg arbeidet som gjøres

Klikk deg inn på linkene under for å få innsikt i arbeidet som gjøres internasjonalt gjennom FEI for å sikre sportens fremtid:

Se interim-rapporten "A Good Life For Horses"- A vision for ensuring the future involvement of horses in sport

Se også undersøkelsen "Public Attitudes on the Use of Horses in Sport: Survey Report (November 2022)"

Se også undersøkelsen "Opinions of Equestrian Stakeholders on the use of Horses in Sport: Survey Report (November 2022)"