Forskning på konfliktadferd skal gjøre oss flinkere til å se, gripe inn og forebygge

Pisker hesten med halen? Slår den med hodet? Gaper den når den ris? Gjør den dette fordi det er tegn på ubehag, smerte eller frustrasjon? Nå skal et forskningsprosjekt ved Aarhus Universitet i Danmark bidra til å forebygge skader hos hestene ved at de som jobber med ridehester skal bli flinkere til å gjenkjenne konfliktadferd.

Illustrasjonsfoto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

Hestene i sporten og deres velferd er et tema som engasjerer både innenfor og utenfor hestemiljøet – og hestesporten er i medias søkelys. Dette skyldes både konkrete episoder i tillegg til flere undersøkelser som viser en bekymringsfull stor forekomst av skader i hestens munn – skader som kan skyldes rytterens innvirkning gjennom bittet.

Vi må bli flinkere fastslår forskeren

Dette er et potensielt velferdsproblem blant ridehestene. Forskere ved det danske universitetet i Århus skal nå møte det behovet det er for fokus på dette.

Janne W. Christensen er forsker innen hesters adferd ved Institut for Husdyr og Veterinærvidenskab på Aarhus Universitet. Hun skal sammen med prosjektpartner og veterinær Mette Uldahl gjennomføre et forskningsprosjekt der de skal se på forekomsten av konfliktadferd hos danske ridehester i ulike grener. Forskerne skal også se på sammenhengen mellom spesifikke adferdsmarkører, stressfysiologiske parametre og forekomsten av munnsår.

-Det er utrolig viktig at vi blir flinkere til å gjenkjenne de adferdsmessige tegnene på ubehag, smerte og frustrasjon hos hestene. På den måten kan ryttere, trenere, dommere og annet teknisk personell lettere oppdage konfliktadferden i tide. Dermed kan man lettere gripe inn og forebygge før det blir varige skader, sier Christensen i nyhetsartikkelen om forskningsprosjektet på Universitetets egen nettside.

Forskningen kan komme både ryttere, trenere, dommere og annet teknisk personell til nytte - for hestens beste. (Illustrasjonsfoto: NRYF)

Skal se på islandshester og varmblodshester

Forskningsprosjektet består av tre deler. I den første delen vil forskerne analysere data fra videopptak fra konkurranser. Fokus vil være på forekomst av konfliktadferd hos islandske konkurransehester og konfliktadferd hos varmblods-konkurransehester henholdsvis med og uten munnsår.

Andre del er et eksperimentelt studium der sammenhengen mellom konfliktadferd, munnsår, bruk av tøylene og fysiologiske parametre (herunder kortisol i spytt og hjerterytme) undersøkes hos 25-30 ridehester.

På bakgrunn av første og andre del av prosjektet samt tilgjengelig vitenskapelig litteratur, vil det i tredje del utarbeides utdanningsmateriale med illustrasjoner og videoklipp. Ut fra dette vil grupper av ryttere, trenere og dommere gjennomgå et kort kurs for å gjenkjenne av konfliktarbeid. Dernest vil forskerne undersøke påliteligheten i gjenkjennelsen.

En del av forskningsprosjektet vil være forekomst av konfliktadferd hos islandske konkurransehester og konfliktadferd hos varmblods-konkurransehester henholdsvis med og uten munnsår. (Illustrasjonsfoto: NRYF)

Bedre hestevelferd gjennom økt kompetanse

Målet på sikt er bedre hestevelferd gjennom høyere kompetanse. Forsker Janne W. Christensen påpeker at man gjennom utdannelse i å gjenkjenne konfliktadferd vil kunne redusere forekomsten av skader i hestens munn og forbedre den generelle hestevelferden.

-Det vil vi kunne oppnå, dels fordi ryttere og trenere får mulighet til å tilpasse utstyr og treningsmetoder når de blir oppmerksomme på adferden og dels fordi at det å integrere konfliktmarkører i bedømmelsen av hester i sporten har stor innflytelse på hvordan hester vises i konkurranse og hvilke typer av adferd som anses som normale og akseptable i sporten.

Prosjektets tidsramme er perioden 2023-2025.

Med rett kunnskap kan ryttere og trenere bedre tilpasse utstyr og treningsmetoder, og integrering av konfliktmarkører i bedømmelsen av hester i sporten får innflytelse på hvordan hester vises og hvilke typer adferd som anses normale og akseptable i sporten. (Foto: Fahad Hamdan/Pexels.com)

Det viktige er å vite

-Det er gjennom økt kunnskap vi kan ta sporten vår trygt fremover, sier Tore Sannum, president i Norges Rytterforbund.
-Det er imidlertid svært viktig at den kunnskapen er evidensbasert og ikke bare har sitt grunnlag i tradisjoner eller oppfatninger. Vi kan synes og mene mye, men det viktige er å vite. Dette danske forskningsprosjektet er både viktig og spennende; målrettet forskning på konkret adferd vil kunne gi oss verktøy som er svært nyttige, uansett om man er rytter, trener eller teknisk personell.

-Dette danske forskningsprosjektet er både viktig og spennende; målrettet forskning på konkret adferd vil kunne gi oss verktøy som er svært nyttige, sier Tore Sannum, president i Norges Rytterforbund. (Foto: NRYF)

Artikkelen er utarbeidet på bakgrunn av artikkel på anivet.au.dk etter tillatelse fra Institut for Husdyr og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet.