Kjøring

Behov for gjennomgang av sak rundt avsluttet samarbeid med kjøretrener

Tidligere i år avsluttet Rytterforbundet samarbeidet med en utenlandsk kjøretrener. Avgjørelsen ble tatt etter gjennomføringen av én samling i Norge. Flere av Norges landslagsutøvere har videreført sitt samarbeid med treneren utenfor forbundets regi. Det har ført til diskusjoner innad i miljøet og i media, og en opphetet debatt med sterke personangrep.

hest / Norges Rytterforbund
Illustrasjonsfoto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

– Debatten og henvendelser til oss har avdekket ulike syn på hva som er fakta i saken. Det gjør at administrasjonen har besluttet at vi vil vurdere alle aspekter ved denne saken på nytt. Det er både riktig og viktig å sikre skikkelige prosesser, både overfor utøvere, sportsutvalget, treneren og miljøet generelt. Det er også viktig med tanke på håndtering av saker i fremtiden, sier generalsekretær Beate Heieren Hundhammer.

Konkret betyr dette at saken oversendes til Teknisk komité reglement (Tkr).

– Tkr vil innhente informasjon og dokumentasjon, og hestevelferdsmessige spørsmål skal vurderes og avgjøres på bakgrunn av vårt reglement. Reglementet gjelder både på treninger og konkurranser i regi av NRYF. Målet er å behandle saken innen utgangen av juni, men Tkr tar forbehold med tanke på ferietid, sier Beate Heieren Hundhammer.

Det var i februar i år at sportsutvalget kjøring, i samråd med administrasjonen, besluttet å avslutte kurssamarbeidet med treneren. Avgjørelsen kom etter en helhetsvurdering. 

– Det fremkom sterke reaksjoner på en konkret hendelse knyttet til trenerens innvirkning og bruk av hjelpere under coaching av en av ekvipasjene. Det var ett av momentene som førte til avgjørelsen som ble tatt i vinter, og det er helt naturlig at dette får oppmerksomhet. God hestevelferd er helt sentralt i sporten vår, sier Beate Heieren Hundhammer.

– Samtidig må vi som forbund sikre at avgjørelser fattes på riktig og tilstrekkelig grunnlag. I saker med mange følelser og et ytre press om raske beslutninger og raske uttalelser, må vi forholde oss til protokoll. Det gjør vi nå, sier Hundhammer.

Den siste uken har det vært diskusjoner om det at flere, deriblant landslagsutøvere, har fortsatt å trene for den aktuelle treneren, og NRYF har offentlig problematisert dette.

– Når vi får innspill om at saken kan være mer nyansert, må vi skaffe oss det fulle bildet før vi gir føringer for våre landslagsutøvere. Det er viktig å understreke at det ikke innebærer brudd på våre regler eller utøveravtaler å trene privat for den aktuelle treneren. Vi har stor tillit til våre landslagsutøvere, til deres kompetanse og til at de tufter sin idrett på god hestevelferd. Utøverne har store mesterskap foran seg, som de har kvalifisert seg til gjennom prestasjoner vi alle skal være stolte av. Nå er det viktig at de får ro og mulighet til å fortsette sin satsing som planlagt, sier generalsekretæren.

Relaterte artikler