Klubb

Klubbsatsingsprogram

Norges Rytterforbund (NRYF) startet i 2015 en pilot på vårt Klubbsatsingsprogram. Hensikten med programmet har vært å få flere bærekraftige rideklubber.

Det har vært fokus på økt rekruttering av nye medlemmer, og hvordan klubbene kan bli bedre til å ivareta nåværende medlemmer. Men også hvordan klubbene kan øke bredden ved å skape flere og bedre aktiviteter for både nye og nåværende medlemmer.

Programmet har bestått av to nivåer – Satsingsklubb og Veiviserklubb – og de utvalgte klubbene har, sammen med NRYF, jobbet for å nå gitte mål innenfor hvert område.

Elleve (11) klubber har til nå kommet i mål. Seks (6) av klubbene har oppnådd status som Satsingsklubb, og fem (5) klubber har oppnådd status som Veiviserklubb. Disse er:

Logo satsingsklubb

Klubbnavn

Rytterkrets

Eidsvoll Hestesportsklubb Oslo og Akershus
Kristiansund og Frei Hestesportsklubb Møre og Romsdal
Ryttersportsklubben NOR Troms
Råde og Onsøy Rideklubb Østfold
Stav Kjøre- og Rideklubb Oppland
Sør-Varanger Rideforening Finnmark

Logo veiviserklubb

Klubbnavn

Rytterkrets

Askim Rideklubb Østfold
Bruråk Hestesportsklubb Sør-Trøndelag
Fræna Rideklubb Møre og Romsdal
Rogaland Rideklubb Rogaland
Sørlandsparken Rideklubb Vest-Agder

 

Følgende pilotklubber, med sine respektive klubbveiledere, jobber videre mot gitte mål. 

Klubbnavn

Rytterkrets

Asker Rideklubb Oslo og Akershus
Bergen Rideklubb Hordaland
Borge Rideklubb Østfold
Drammen og Omegn Rideklubb Buskerud
Flora Hestesportsklubb Sogn og Fjordane
Geilo Ride og Kjøreklubb Buskerud
Haugesund Rideklubb Rogaland
Namsos Ride- og Kjøreklubb Nord-Trøndelag
Nordmarka Ryttersportsklubb Oslo og Akershus
Skedsmo Rideklubb Oslo og Akershus
Skeyna Kjøre og Rideklubb Nord-Trøndelag
Sletten kjøre og rideklubb Nordland
Tromsø Ryttersportsklubb Troms
Valdres Ride- og Kjøreklubb Oppland
Vestre Bærum Rideklubb Oslo og Akershus
Ålesund Rideklubb Møre og Romsdal

Klubbveiledere per mai 2016:

Kirsti Finsal, Trond Wæhler, Guro Grønningsæter, Jan Jensen, Marit Rakvaag, Nina Gudrun Nilsen og Ann Kristin Remmen. Fra administrasjonen: Kjell Myhre og Tine Skoftedalen Fossing.

 


Klubb