Klubb

Klubbsatsingsprogram

Norges Rytterforbund (NRYF) startet i 2015 en pilot på vårt Klubbsatsingsprogram. Hensikten med programmet har vært å få flere bærekraftige rideklubber. Piloten er nå gjennomført med stor suksess, og videreføres med nye opptaksrunder

Dette er NRYFs Klubbsatsingsprogram

Informasjon og søknadskjema til NRYFs Klubbsatsingsprogram

Det har vært fokus på økt rekruttering av nye medlemmer, og hvordan klubbene kan bli bedre til å ivareta nåværende medlemmer. Men også hvordan klubbene kan øke bredden ved å skape flere og bedre aktiviteter for både nye og nåværende medlemmer.

Programmet består av to nivåer – Satsingsklubb og Veiviserklubb – og de utvalgte klubbene har, sammen med NRYF, jobbet for å nå gitte mål innenfor hvert område.

Disse klubbene er med i Klubbsatsingsprogrammet 2017/2018:

Klubbnavn Rytterkrets Satsingsklubb Veiviserklubb
Alvøen Rideklubb Hordaland x
Indre Haugaland Ryttersportsklubb Rogaland x
Kongsberg og Omegn Rideklubb Buskerud x
Larvik og Sandefjord Rytterklubb Telemark og Vestfold x
Molde Hestesportklubb Møre og Romsdal x
Skudenes Rytterklubb Rogaland x
Stord Hestesportslag Hordaland x
Verdal og Omegn Rideklubb Nord-Trøndelag x

Tjuefire (24) klubber har til nå kommet i mål. Fjorten (14) av klubbene har oppnådd status som Satsingsklubb, og ti (10) klubber har oppnådd status som Veiviserklubb. Disse er:

Logo satsingsklubb

Klubbnavn

Rytterkrets

Asker Rideklubb Oslo og Akershus
Eidsvoll Hestesportsklubb Oslo og Akershus
Kristiansund og Frei Hestesportsklubb Møre og Romsdal
Nord-Østerdal Hestesportsklubb Hedmark
Oslo Ryttersporsklubb Oslo og Akershus
Ryttersportsklubben NOR Troms
Råde og Onsøy Rideklubb Østfold
Skeyna Kjøre og Rideklubb Nord-Trøndelag
Skjåk Hestlag Oppland
Stav Kjøre- og Rideklubb Oppland
Søndre Nordstrand Rideklubb Oslo og Akershus
Sør-Varanger Rideforening Finnmark
Valdres Ride- og Kjøreklubb Oppland
Vestre Bærum Rideklubb Oslo og Akershus

Logo veiviserklubb

Klubbnavn

Rytterkrets

Askim Rideklubb Østfold
Bergen Rideklubb Hordaland
Bruråk Hestesportsklubb Sør-Trøndelag
Fræna Rideklubb Møre og Romsdal
Gjøvik Rideklubb Oppland
Haugesund Rideklubb Rogaland
Rogaland Rideklubb Rogaland
Sletten kjøre og rideklubb Nordland
Sørlandsparken Rideklubb Vest-Agder
Ålesund Rideklubb Møre og Romsdal

 

Klubbveiledere per mai 2016:

Kirsti Finsal, Trond Wæhler, Guro Grønningsæter, Jan Jensen, Marit Rakvaag, Nina Gudrun Nilsen og Ann Kristin Remmen. Fra administrasjonen: Kjell Myhre og Tine Skoftedalen Fossing.

 


Klubb

Klubbsatsingsprogram

X