Nyheter

VINTERCUP Publisert: 03.10.2016,  Sist endret: 03.10.2016

Kveldene blir mørkere og luften blir kaldere, da er det om å holde motivasjonen oppe for trening! Derfor minner vi på om BRYK vintercup, med finale i mars/april 2017.

Mer info her

Vi har gjennomgått statuttene, og gjort noen endringer. Blant annet har vi fjernet den høyeste klassen i både sprang og dressur for hest, fordi det har vært dårlig oppslutning om disse de siste årene.

Vi har også fjernet begrensningen på 4 stevner pr gren, men opprettholdt kravet om minst 2 kvalifiserende starter, og at de 2 beste resultatene er tellende.

Vi vil i år starte vintercupen allerede i november! Følg med på infosiden til VC for informasjon ang aktuelle stevner (når den endelige listen er klar vil dette fremgå av listen)

NB, det er opp til klubbene hvordan de vil sette opp stevnene, man må ikke ta som en selvfølge at det blir ponni på lørdag og hest på søndag slik det har vært mest vanlig å gjøre det. Les stevneinvitasjonen nøye! Klubbene kan også sette opp andre klasser enn VC klasser.

Det er rytters alder ved finalen som avgjør hvilken rytterkategori man tilhører. Altså om du fyller 17 år i 2017 kan du ikke starte vintercup for ponni selv om de første kvalifiseringsstevnene blir avholdt nå i 2016.

 

X