Nyheter

Vil du bli medlem av Teknisk komite reglement (TKr)? Publisert: 28.04.2020,  Sist endret: 28.04.2020

Teknisk komite reglement (TKr) trenger to nye medlemmer – én jurist og ett fagmedlem. Er du den rette personen som ett av medlemmene? Meld deg til NRYFs generalsekretær beateheieren.hundhammer@rytter.no så fort som mulig og innen 4. mai.

TKr er et av NRYFs viktigste utvalg og har et stort omfang av saker. Arbeidsområdet er i hovedsak utforming av reglementet, behandling av dispensasjonssaker, behandling av anker mot vedtak fattet av overdommer på stevner, og håndtering av sanksjoner som førsteinstans etter klager mv.

Både ny jurist og fagmedlemmet må:

  • være medlem av en klubb stilsluttet Norges Rytterforbund (NRYF).
  • må enten være kjent med eller kunne sette seg inn i NRYFs reglement (KR), og særlig KR I – Generelt. Det samme gjelder i forhold til FEIs reglementer og NIFs lov.
  • ha god skriftlig fremstillingsevne, og ha vilje og tid til å være aktiv med i TKrs arbeid. All saksbehandling skjer digitalt, så det er nødvendig å beherske standard digitale verktøy.

 

Behovet for en jurist som medlem, er for å kunne forstå de juridiske sidene i en sak og bidra til en juridisk korrekt vurdering og avgjørelse av saken, med grunnlag i aktuelt reglement og hjemler, og god forvaltningsskikk. Erfaring med forvaltningsjuss er en fordel. KR følger i stor grad forvaltningslovens prinsipper.

 

Som fagmedlem må man være godt kjent med ryttersporten, gjerne flere grener. I tillegg forstå de hestesportsfaglige sidene i en sak og bidra til en korrekt vurdering og avgjørelse av saken, med grunnlag i aktuelt reglement og hjemler. For tiden mangler vi først og fremst kompetanse innen kjøring, men også distanse, voltige og Mounted Games er relevant.

Erfaring som teknisk personell eller som medlem av et sportsutvalg eller en teknisk komite er en stor fordel.

 

TKr skal ha 5 medlemmer, inkludert leder. Medlemmene skal sammen dekke reglementsfaglig kunnskap om alle ryttersportsgrenene. For tiden mangler vi altså en jurist og ett fagmedlem, ellers er TKr preget av stabil bemanning og kontinuitet. Oppnevningstiden er ikke spesifisert, men nyoppnevning vurderes normalt i forbindelse med Ryttertinget hvert annet år og når et medlem trekker seg ut av komiteen. Forbundsstyret står for oppnevningen.

Mandatet for TKr finner du her.

X