Nyheter

Viktige søknadsfrister fremover Publisert: 17.04.2020,  Sist endret: 17.04.2020

Det er mange søknadsfrister om dagen, og det er viktig å følge nøye med slik at man ikke går glipp av noe. Under ligger en oversikt, men merk at denne kan oppdateres fortløpende dersom det kommer nye tiltakspakker, støtteordninger etc. 

  • Søknadsfrist 21.april

Arrangører i frivillighets- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset kan få kompensasjon, slik søker du.

 

  • Søknadsfrist 26.april

Rideskoler som er hardt rammet som følger av koronapandemien. #toppenstøtterbredden auksjonen er en frivillig auksjon som ble startet av Heidi Skar og Line Moen. Vi oppfordrer derfor alle rideskoler som er hardt rammet til å sende en mail til line@dressursaklart.no med kort informasjon om deres rideskole. Det deles ut 10 000,- til 15 forskjellige rideskoler.

 

  • Søknadsfrist 30.april (OBS OBS!)

Samordnet rapportering om medlemstall. Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til NIF innen 30.04.20. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Samordnet søknad og rapportering er nå åpnet i Idrettens Medlemssystem (KlubbAdmin). Les mer her.

 

  • Søknadsfrist 30.april

Krafttak for ridebanebunn er et supplement til spillemidlene, og det er to søknadsfrister i året. Les mer og søk her.

 

  • Søknadsfrist 15.juni

Prosjektet «HEST – for folk flest» drives av Hest og Helse i samarbeid med NRYF og har til hensikt å utvikle et ukentlig aktivitetstilbud med hest for personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til ridning/kjøring innebærer tilbudet andre fysiske aktiviteter i relasjon til stallen og hesten. Les mer her.

 

  • Søknadsfrist 20.august

Agria Dyreforsikring og Norges Rytterforbund (NRYF) tar i 2020 initiativ til å inspirere og legge til rette for at flere rideanlegg bruker naturen rundt anleggene til å lage en naturbane. Poenget med å lage en naturbane er å skape en morsom treningsarena ute for rytter og hest med formål å få en hest i harmoni og balanse. Les mer og søk her.

 

  • Søknadsfrist 30.november

Gjelsten Holding AS støtter bredden i norsk ryttersport og ønsker å bidra totalt med 10 millioner kroner over en 10 års periode, som deles ut som stipend til klubber som tar eller har tatt initiativ som styrker og utvikler ryttersporten. 10 årlige stipend à 100.000 kroner, totalt 100 stipend, skal deles ut.

Regjeringen vil legge frem ytterligere kompensasjonsordninger for idretten, og vi legger ut informasjon om dette straks vi vet mer.

X