Nyheter

Viktig informasjon vedrørende Children program og bedømming Publisert: 26.06.2020,  Sist endret: 27.07.2020

Det er oppdaget feil i alle Children-programmene i dressur. Oppdaterte utgaver ligger ute under dressurprogrammer. 

Det er oppdaget en feil i KR IV § 450.1.a om karaktersetting av Children-programmene. Følgende setning skal strykes: «I FEIs programmer for Children kan desimaler mellom 0 og 10 brukes for ‘Kvalitet’»

X