Nyheter

VI SØKER NYE MEDLEMMER TIL SPORTSUTVALGET SPRANG Publisert: 29.04.2020,  Sist endret: 05.05.2020

Sportsutvalgene er Norges Rytterforbund ressurs i sportsfaglige spørsmål.
SU skal være en fagressurs overfor NRYFs administrasjon når det gjelder terminlister, cuper og statutter og øvrige breddeaktiviteter for å fremme sporten.

SU bør være bredt sammensatt med representanter fra trenere, utøvere, teknisk personell, arrangører, bredde/rekruttering. Kjønnsbalansen, og geografisk tilhørighet jfr. NIFS lov, skal ivaretas så langt som mulig.

Mandatet for Sportsutvalgene finner du her.

Søknad med begrunnelse sendes til heidi@rytter.no innen 20.mai.

X