Nyheter

Veiledning for banetrening Publisert: 17.04.2020,  Sist endret: 20.04.2020

Norges Rytterforbund har mottatt mange henvendelser om brudd på koronavettregler, og har på bakgrunn av dette valgt å lage en kort veiledning for gjennomføring av banetrening i koronatidene. I utgangspunktet kan denne veiledningen legges til grunn for banetrening/programtrening i alle grener.

Alle arrangører av treninger og aktivitet må sørge for at allmenheten ser at tiltak for smittevern er ivaretatt. Dette er selvsagt viktigst med tanke på smittevern, men det er også viktig for vårt omdømme. Jo tydeligere vi er på at vi oppfyller koronavettreglene, jo bedre er det!

X