Veileder

Varsling

Norges Rytterforbund har en e-post vedrørende varsling, som kan benyttes hvis du har opplevd uønskede eller kritikkverdige forhold i ryttersportmiljøet. Se veiledning for hvordan bruke varslingsmailen.

Vil du rapportere overgrep? Norges idrettsforbund har en veileder som skal gjøre det enklere å melde i fra om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Veilederen finner du på NIF sine hjemmesider.

Rapportering av seksuelle overgrep skal ikke gjøres til NRYFs varslingsmail. Du finner informasjon om hva du skal gjøre her. 

X