Veileder

Diverse retningslinjer fra Norges Idrettsforbund

Retningslinjer som gjelder for alle medlemmer i norsk idrett: mot seksuell trakassering, om markedsføring, dugnad, alkohol, tobakk, databehandling, lege og sanitet finner du her.

X