Nyheter

Valg TRYK 2019 Publisert: 01.01.2019,  Sist endret: 01.01.2019

Hei!

Valgkomiteen som ble valgt på kretstinget 2018 består av Athina Storås og Cecilie Hammari i tillegg til undertegnede (leder). Vi er i gang og ønsker å finne gode kandidater med den rette kompetansen som kan bidra til å bringe kretsarbeidet videre i tråd med målene som er definert NRYF og i handlingsplanen. Vi bruker veiledningen for valgkomiter utarbeidet av idrettsforbundet som veiledende i vårt arbeid og arbeidet er fortrolig.

Alle inviteres til å komme med innspill til oss om styrets arbeid og forslag på eventuelle kandidater for kommende periode.

Svaret deres sendes kun til oss i valgkomiteen og helst innen 150119. For å sikre en god informasjonsflyt med alle i valgkomiteen ønsker vi at dialogen foregår skriftlig på mail til: lenanordli@gmail.com

Vi ser frem til å høre fra dere!

Vennlig hilsen på vegne av valgkomiteen,
Lena Nordli

 

X