Nyheter

Valg TRYK 2018- forslag ønskes Publisert: 16.01.2018,  Sist endret: 16.01.2018

Hei!

Alle inviteres til å komme med innspill til oss om styrets arbeid og forslag på eventuelle kandidater for kommende periode.
Valgkomiteen som ble valgt på kretstinget 2017 består av Marianne Nordhov, Cecilie Garden Hammari og i tillegg til undertegnede (leder). Vi er i gang og ønsker å finne gode kandidater med den rette kompetansen som kan bidra til å bringe kretsarbeidet videre i tråd med målene som er definert NRYF og i handlingsplanen. Vi bruker veiledningen for valgkomiter utarbeidet av idrettsforbundet som veiledende i vårt arbeid og arbeidet er fortrolig.

Per dags dato ser styresammensetningen til rytterkretsen slik ut:

Funksjon Navn
Leder/Teknisk personell Stine Haldorsen      PÅ VALG
Nestleder/Sekretær
Kjøring
Roger Ingebrigtsen       PÅ VALG
Kasserer Renate
Salangli
Grenleder
sprang
Vera
Jacobsen                PÅ VALG
Grenleder
dressur
 Athina
Storås                    PÅ VALG
Ungdomsrepresentant og webansvarlig Ingrid
Teigland
Styremedlem Mia
Eggum
Sandnes
Islandshest
Varamedlem
Grønt kort
Inger Gåre      PÅ VALG
Varamedlem Martine
Olaisen                PÅ VALG

Svaret sendes kun til oss i valgkomiteen og helst innen 2 februar 2018.

For å sikre en god informasjonsflyt med alle i valgkomiteen ønsker vi at dialogen foregår skriftlig på mail.

Vi ser frem til å høre fra dere!

Vennlig hilsen på vegne av valgkomiteen,
Lena Nordli

Forslag sendes på mail til: lenanordli@gmail.com

 

X