Nyheter

UTSATT FRIST! Stevnearrangører i feltritt i 2019 Publisert: 08.11.2018,  Sist endret: 08.11.2018

Grenutvalget i feltritt (GU-F) ønsker seg stor aktivitet og ber om at søknad om stevner i 2019 nå sendes inn. Absolutt siste frist for innsending er 15. november 2018.

Søknaden sendes nå til GU-F medlem Sissel Røinås på epost vennride@online.no

Vi gjør oppmerksom på at stevneønsker kommunisert på annen måte ikke blir  hensyntatt.

Terminlisten for 2019 blir publisert ultimo november.

X