Nyheter

Utsatt arrangørkonferanse – påmelding nå Publisert: 08.01.2021,  Sist endret: 08.01.2021

Norges Rytterforbund inviterer til utsatt arrangørkonferanse 

Dato: 16. januar 2021
Tid: kl. 10.00 – 11.30
Sted: Digital konferanse (TEAMS)

Påmelding:Link til påmelding (påmelding påkrevet)

Arrangørkonferansen er tradisjonelt sett spesielt rettet mot alle arrangører av lands- og/eller elitestevner i de fire grenene sprang, dressur, feltritt og kjøring. Vår digitale konferanse vil imidlertid være åpen for alle grener. De grener som avholder grenspesifikk del i forlengelsen av fellesdelen, vil få nærmere beskjed om dette fra sportskoordinator for de respektive grener.

Innhold:
Generalsekretær Beate Heieren Hundhammer:
“Hvordan skal vi sammen bruke erfaringene fra et krevende stevne-år 2020 til å bedre arrangementer, styrke samhandlingen og videreutvikle sporten kommende år?»

Helge Skjønberg:
“Nytt stevnesystem: NRYF Stevne.no”

Kjell Myhre:
“Anleggsstrategi – behovskartlegging”

Alle påmeldte får tilsendt link til vår digitale konferanse når den nærmer seg.



X