Utdanning

Trener 1 Kjøring

Med jevne mellomrom skal det arrangeres Trener 1 Kjøring. Dette styres av behov i miljøet. Neste Trener 1 Kjøring blir arrangert i 2017. Invitasjon finner du nedenfor. Neste kurs vil tidligst finne sted i 2019/ 2020. Trener 2 Kjøring vil arrangeres innen 2019.

Definisjon, Trener 1 Kjøring
En autorisert Trener 1 Kjøring kan gi grunnleggende opplæring, planlegge og lede trening for den aktuelle målgruppe på lett nivå i kjøring. De legger vekt på å skape et sosialt og trygt miljø basert på idrettens grunnverdier.

Fagplan Trener 1 Kjøring 2017

Invitasjon Trener 1 Kjøring 2017

 

X