Utdanning

Trener 1

En trener er en person som gir opplæring og innføring i idrett samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening. 

En autorisert Trener I kan gi grunnleggende opplæring, planlegge og lede trening for den aktuelle målgruppe på lett nivå i dressur, sprang og feltritt. De legger vekt på å skape et sosialt og trygt miljø basert på idrettens grunnverdier.

Trener 1 fagplan 2021

Godkjente søkere Ålborg Sportshøjskole

X