Utdanning

Trenerutdanning

En trener innenfor NRYFs trenerløype innehar en unik og svært viktig kompetanse som vil være avgjørende for at ryttersport skal kunne fortsette å utvikle seg innenfor NIFs idrettslige rammer. Med trener menes person som gir opplæring og innføring i idrett, samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening. Hestevelferd, rytterglede, idrettens grunnverdier og RASK står i fokus gjennom all lærdom på NRYF trenerkurs.

Norges Idrettsforbunds trenerløype, et strategidokument som ble utgitt i 1994, fornyet i 2014. NRYFs arbeid med trenerutdanning ble påbegynt i 1998 og har siden oppstart utdannet over 500 trenere i sitt system. Du kan søke opp autoriserte trener i vår søkemotor for teknisk personell.

NRYF inviterer årlig til trenerkurs som annonseres på våre nettsider. I fagplaner og invitasjon kan du lese alt om kursets rammer og gjennomføring.

Langtidsplan trenerkurs

Trener 1 arrangeres årlig på forskjellige steder i landet. De siste årene har kursene rullert mellom Oslo, Østfold, Bergen, Trondheim, Tromsø og sist Sørlandet. Vi annonserer ut Trener 1 kursene i november/ desember her på rytter.no.

Trener 1 Ridning 2021 – Invitasjon Trener 1 Ridning Bergen 2021

Trener 1 Ridning 2022 vil gå i Viken.

Trener 2 arrangeres høsten 2021.

Trener 3 arrangeres i samarbeid med NIF og det ser ut som neste runde blir i 2022.

Godkjente søkere Ålborg Sportshøjskole

Vi tar alle forbehold om arrangering av kurs med hensyn til epidemien som går. 

X