Utdanning

Trenerutdanning

Det overordnede målet for NRYFs trenerutdanning er:

Å utvikle et trenerkorps som, sammen med ridelærere, beridere m.fl., kan utgjøre en grunnstamme i norsk ryttersports videre utvikling. En trener innefor NRYFs trenerutdanningssystem innehar imidlertid en unik og svært viktig kompetanse som vil være avgjørende for at ryttersport skal kunne forsette å utvikle seg innenfor NIFs idrettslige rammer. Med trener menes person som gir opplæring og innføring i idrett samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening. Hestevelferd, rytterglede, idrettens grunnverdier og RASK står i fokus gjennom all lærdom på NRYF trenerkurs.

NRYFs trenerutdanning er utarbeidet innenfor Norges Idrettsforbunds trenerløype, et strategidokument som ble utgitt i 1994, fornyet i 2014. NRYFs arbeid med trenerutdanning ble påbegynt i 1998, hvor NIF som merkevare var essensiell for utarbeidelsen overfor de profesjonelle aktørene i sporten. Nytt rammeverk for trenerutdanning NIFs rammeverk for trenerutdanning i idretten, som NRYFs trenerkurs er utarbeidet etter, er under revidering.

Utdanningskonsulenten i NRYF inviterer jevnlig til trenerkurs etter behov og påtrykk. Kursene annonseres på nett.

Priser på kurs. Kurs har de siste årene kostet kr.8000 inkl. alle kursdager, lunsj og en del kursmateriell. Pensumbøker, reise og opphold må kursdeltagerne betale selv.

Langtidsplan trenerkurs

Trener 1 arrangeres årlig på forskjellige steder i landet. De siste årene har kursene rullert mellom Oslo, Østfold, Bergen, Trondheim, Tromsø og sist Sørlandet. Vi annonserer ut Trener 1 kursene i november/ desember her på rytter.no.

Trener 1 2019 Oslo vinter/ vår og Oslo høst/ vinter 2019, invitasjon kommer i uke 20.

Trener 1 Ridning 2020 vil gå i Bergen og Trondheim. Trener 1 Ridning 2021 vil gå i Østfold. Vi tar forbehold om endringer hvis søkemengden blir for lav slik at kurs ikke kan gjennomføres.

Trener 2 arrangeres etter behov og neste kurs blir høsten 2018.

Trener 3 arrangeres i samarbeid med NIF og det ser ut som neste runde blir i 2020 eller 2021.

Seminar 2017; http://www.rytter.no/trenerseminar-i-februar-pa-aeg/

Invitasjon Trener 1 Ridning Sørlandet 2018.

Invitasjon Trener 2 Ridning Oslo 2018

Invitasjon Trener 1 Ridning Oslo 2019

Invitasjon Fagkonferansen 2019

Trenerutdannelsen består av:

Trener 1 – Generell utdanning i sprang, dressur og feltritt
Kjøretrener I – Generell utdanning i kjøring
Trener 2 – Alle grener, men med fordypning i én av grenene sprang, dressur eller feltritt
Trener 3 – Topptrenerutdanning: alle grener med fordypning i én av grenene

Autoriserte NRYF Trenere 2017

NRYF kursholdere på trenerkurs:
Foran fra venstre Gitte Flam, Marit H. Nielsen, Anne Grete Lieng. Midten fra venstre Mette O. Njøten, Elin Heistad, Lillian Grepne. Bak fra venstre Inger Bugge og Bjarne Juul

X