Utdanning

Voltige

Se alltid Generelt Konkurransereglement (KR I), tillegg 5

Voltigedommere

Autorisasjonsmyndighet: Grenutvalg voltige
NB! Dommerutdanningen er under revidering

Betegnelse (grader) Kompetanse (til og med) Krav for å oppnå grad
Voltigedommeraspirant (VDA) D-stevner C-program Deltatt på dommerkurs (VDAK) med godkjent teoretisk og praktisk eksamen.
Voltigedommer I (VD I) L-stevner FEI-program sammen med VDII Innehatt VDA-grad minst 1 år med godkjent praksis.
Vist seg kvalifisert gjennom den dømming man har gjort.
Deltatt på kvalifiserende dommerkurs
Avlagt godkjent teoretisk og praktisk eksamen.
Voltigedommer II (VD II) E-stevner FEI-program Innehatt VDA-grad minst 2 år med godkjent praksis.
Vist seg kvalifisert gjennom den dømming man har gjort.
Deltatt på kvalifiserende dommerkurs
Avlagt godkjent teoretisk og praktisk eksamen.

NRYF sentralt er ansvarlige for all utdanning av voltigedommere.  I tilegg tilbyr FEI dommerutdanning på høyere nivå: International Candidate Judge, International Judge og Official International Judge.

X