Utdanning

Steward (alle grener)

Stewarder har til oppgave å veilede rytterne og deres medhjelpere omkring deres rettigheter og plikter i forbindelse med ridning og håndtering av hestene på stevneplassen. De har videre som oppgave å forestå kontrollen av ekvipasjene utenom selve konkurransebanen i henhold til KR I. Stewarder har spesiell kompetanse i reglementenes bestemmelser om antrekk og utstyr, i bruk av oppvarmingsbanen og om avstraffelse og ukorrekt behandling av hest. En steward kan ha kompetanse i én eller flere grener.

Autorisasjonmyndighet: Stewardkomiteen

Betegnelse (grad)

Kompetanse (til og med)

Krav for å oppnå grad

Stewardassistent Alene på klubbstevner
Under min. SI f.o.m. D-stevne
1. Oppnevnes for det enkelte tilfelle av arrangør i samråd med Chief steward.
2. Autorisert dommer eller annen relevant kunnskap i reglement.
Steward I (SI-S/D/F/V/Di/K)  Chief steward (CS) t.o.m.
L-stevne i den aktuelle gren
1. Alle DII er automatisk også autorisert SI i sin gren.
2. SA med praksis fra 3 D-stevner eller høyere under min. S1 og bestått kvalifiserende stewardkurs.
Steward II Chief steward (CS) alle nasjonale nivå, alle grener 1. Praksis som SI minst 3 ganger.
2. Deltatt på kvalifiserende kurs (SIIK) med godkjent teoretisk og praktisk prøve un-der eksamensnemnd oppnevnt av stewardkomiteen. Egnethet blir tillagt avgjørende vekt.

Rytterkretsene er ansvarlige for utdanningen av Steward på nasjonalt nivå. I tilegg tilbyr FEI stewardutdanning på høyere nivå: FEI Chief Steward og FEI Steward General. NB! Den internasjonale utdanningen er under revidering.

X