Utdanning

Steward (alle grener)

Stewarder har til oppgave å veilede rytterne og deres medhjelpere omkring deres rettigheter og plikter i forbindelse med ridning og håndtering av hestene på stevneplassen. De har videre som oppgave å forestå kontrollen av ekvipasjene utenom selve konkurransebanen i henhold til KR I. Stewarder har spesiell kompetanse i reglementenes bestemmelser om antrekk og utstyr, i bruk av oppvarmingsbanen og om avstraffelse og ukorrekt behandling av hest. En steward kan ha kompetanse i én eller flere grener.

Autorisasjonmyndighet: Stewardkomiteen

Betegnelse (grad)

Kompetanse (til og med)

Krav for å oppnå grad KRI, tillegg 5, 12

Stewardassistent Alene på klubbstevner
Under min. SI f.o.m. D-stevne
1. Oppnevnes for det enkelte tilfelle av arrangør i samråd med Chief steward. § 165
2. Autorisert dommer eller annen relevant kunnskap i reglement.
Steward I (SI-S/D/F/V/Di/K)  Chief steward (CS) t.o.m.
D-stevne i den aktuelle gren
1. Alle DII er automatisk også autorisert SI i sin gren.
2. Fungerer under en SII som en del av utdanningen til SI og bestått kvalifiserende stewardkurs.
Steward II Chief steward (CS) alle nasjonale nivå, alle grener Deltatt på kvalifiserende kurs (SIIK) med godkjent teoretisk og praktisk prøve under eksamensnemnd oppnevnt av stewardkomiteen. Egnethet blir tillagt avgjørende vekt.

Rytterkretsene er ansvarlige for utdanningen av Steward på nasjonalt nivå. I tilegg tilbyr FEI stewardutdanning på høyere nivå: FEI Chief Steward og FEI Steward General. NB! Den internasjonale utdanningen er under revidering.

X