Utdanning

Sprang

Se alltid Generelt Konkurransereglement (KR I), tillegg 5

Sprangdommere (SD)

Autorisasjonmyndighet: Sprangdommerkomiteen

Betegnelse (grader) Kompetanse (til og med) Krav for å oppnå grad
Sprangdommer-aspirant (SDA) D-stevner Bestått SDA-kurs
Sprangdommer I
(SD I)
 L-stevner, overdommer D-stevner Bestått SDI-kurs og deltatt i teoridelen av SBA-kurs eller gjennomført praksisstevne med SB II eller høyere
Sprangdommer II
(SD II)
E-stevner, overdommer L-stevner 1. Bestått SDII-kurs
2. omfattende og tilfredsstillende relevant praksis som SD I
3. Gjennomført og bestått praktisk dømming med ulike SD II eller SD III i hht
nærmere bestemmelser
Sprangdommer III
(SD III)
E-stevner, overdommer E-stevner 1. Bestått SDIIIK
2. Omfattende og tilfredsstillende relevant praksis som SD II
3. Gjennomført og bestått praktisk dømming med ulike SD III i hht
nærmere bestemmelser.

Rytterkretsene er ansvarlige for utdanningen av SDA og SD I, mens NRYF sentralt utdanner SD II og SD III. I tilegg tilbyr FEI dommerutdanning på høyere nivå: International Candidate Judge, International Judge og Official Internation Judge.


Sprangstildommere (SSD)

Autorisasjonsmyndighet: Sprangstildommerkomiteen

Betegnelse (grader) Kompetanse (t.o.m.) Krav for å oppnå grad
Sprangstildommeraspirant (SSDA) Utvidet klubbstevne
D-stevne hvis 2 sammen
Bestått sprangstildommerkurs (SSDK)
Sprangstildommer (SSD) E-stevner
I NM og nasjonale cuper skal klassen dømmes av minst 2 SSD sammen.
1. Bestått nytt sprangstildommerkurs (SSDK)
2. Omfattende og tilfredsstillende relevant praksis som SSDA.
3. Gjennomført og bestått praktisk dømming med oppnevnt sensor.

Rytterkretsene er ansvarlige for utdanningen av SSDA, mens NRYF sentralt utdanner SSD.


Sprangbanebyggere (SB)

Autorisasjonsmyndighet: Sprangbanebyggerkomiteen

Betegnelse (grader) Kompetanse (til og med) Krav for å oppnå grad
Sprangbanebyggeraspirant (SBA) Klubbstevner og UK-stevner Bestått SBA-kurs og bygd to praksisstevner under en SBI eller høyere
Sprangbanebygger I (SB I) D-stevner Bestått SBI-kurs og bygd to praksisstevner under en SBI eller høyere
Sprangbanebygger II (SB II) E-stevner (unntatt NM) Bestått SBII-kurs og bygd to praksisstevner under en SBII eller høyere.
Sprangbanebygger III (SB III) NM-stevner Bestått SBIII-kurs. Må godkjennes av sprangbanebyggerkomiteen.

Rytterkretsene er ansvarlige for utdanningen av SBA og SB I, mens NRYF sentralt utdanner SB II og SB III. I tilegg tilbyr FEI banebyggerutdanning på høyere nivå: Level I, II, II og IV Course Designer.

X