Utdanning

Kjøring

Se alltid Generelt Konkurransereglement (KR I), tillegg 5

Kjøredommer

Autorisasjonsmyndighet: Teknisk komité kjøring

Kjøredommerutdanningen er delt i to grener, en for maraton og presisjonskjøring og en for dressur. Kjøredommere har generelle kompetanse i alle «prøver» utenom dressur-konkurransen. Betegnelsen forkortes KD + grad (romertall). Kjøredommere for dressurkon-kurransen betegnes KDD + grad.

Betegnelse (grader) Kompetanse (t.o.m.) Krav for å oppnå grad
Kjøredommeraspirant (KDA; KDDA) LB, klubbstevne alle klasser a) Være fylt 18 år.
b) For KDDA autorisert som DDA, eller kusk med godkjent resultat fra middels klasse.
c) Dokumentert erfaring fra arrangement av kjørestevne (f.eks. fungert som funksjonær i dommersekretariat ved dressurprøven, respektive maraton og presisjonskjøring, eller erfaring som konkurransekusk).
d) Gjennomført kjøredommerkurs med godkjent teoretisk og praktisk prøve.
Kjøredommer I
(KD I; KDD I)
L-stevner,
sidedommer i dressur E-stevner
a) Innehatt KDA/KDDA-grad i minst 1 år med gjennomført praksiskrav.
b) Dømt minst 2 ganger klasse LB, alternativt dømt høyere klasse 2 ganger som ikke tellende dommer under veiledning av høyere autorisert dommer.
c) Gjennomført kjøredommerkurs med godkjent teoretisk og praktisk prøve.
Kjøredommer II (KD II; KDD II) E-stevner a) Innehatt KDI/KDDI-grad i minst 1 år med gjennomført praksiskrav.
b) Vist seg kompetent gjennom den dømming man har gjort.
c) Gjennomført kjøredommerkurs med godkjent teoretisk og praktis prøve.

NRYF sentralt utdanner TDFA og TDF. I tilegg tilbyr FEI TD-utdanning på høyere nivå: International Candidate, Technical Delegate og  International Tecnical Delegate

Teknisk Delegat-Kjøring (TDK)

Autorisasjonsmyndighet: Teknisk komité kjøring

Teknisk Delegat-Kjøring har kompetanse til å virke som TD i henhold til KR I § 161 og KR IX § 971.
Det finnes kun én nasjonal grad, TDK, med kompetanse t.o.m. E-stevner.

Betegnelse (grader) Kompetanse (t.o.m.) Krav for å oppnå grad
Teknisk Delegat Kjøring (TDK) E-stevner a) lang erfaring innen Kjøring, som f.eks. KD, KB, kusk eller trener
b) erfaring fra ryttersporten generelt, som f.eks. høyere autorisert dommer, rytter, trener eller arrangør
c) gjennomført godkjent prøve i KR I og KR IX med hovedvekt på KR IX

NRYF sentralt utdanner TDK.

Kjørebanebyggere (KB)

Autorisasjonsmyndighet: Teknisk komité kjøring

Betegnelse (grader) Kompetanse (til og med) Krav for å oppnå grad
Kjørebanebyggeraspirant (KBA) LB, klubbstevne alle klasser a) Være fylt 20 år.
b) Dokumentert erfaring fra arrangement av kjørestevne
c) Gjennomført kjørebanebyggerkurs med godkjent teoretisk og praktisk prøve.
Kjørebanebygger I
(KB I)
L-stevner a) Innehatt KBA-grad i minst 1 år med gjennomført praksiskrav. Bygget minst 2 maratonbaner og 2 baner for presisjonskonkurranse ved D-stevner eller høyere under kontroll av høyere autorisert banebygger.
b) Bygget minst 2 maratonbaner og 2 baner for presisjonskonkurranse LB, alternativt bygget tilsvarende i høyere klasse under kontroll av høyere autorisert banebygger.
c) Gjennomført kjørebanebyggerkurs med godkjent teoretisk og praktisk prøve.
Kjørebanebygger II
(KB II)
E-stevner a) Innehatt KBI-grad i minst 1 år med gjennomført praksiskrav.
b) Vist seg kompetent gjennom omfattende praksis og faglig dyktighet.
c) Gjennomført kjørebanebyggerkurs med godkjent teoretisk og praktisk prøve.

NRYF sentralt er ansvarlige for utdanningen av nasjonale kjørebanebyggere. I tilegg tilbyr FEI banebyggerutdanning på høyere nivå: International Candidate Course Designer og International Course Designer.

X