Utdanning

Feltritt

Se alltid Generelt Konkurransereglement (KR I), tillegg 5

Feltrittdommer

Det finnes ingen norsk autorisasjon som feltrittdommer. FEI tilbyr dommerutdanning på høyere nivå: International Judge og Official International Judge.

Teknisk Delegat-Feltritt (TDF)

Autorisasjonsmyndighet: Feltrittskomiteen Teknisk personell

Kompendie for TD kurs

Betegnelse (grader) Kompetanse (t.o.m.) Krav for å oppnå grad
Teknisk Delegat Feltritt Aspirant (TDFA) Bare sammen med TDF 1. Ha gjennomgått FBBA-kurs
(SU-F kan i stedet godkjenne praksis sammen med en TDF for søkere som oppfyller kravet under pkt 2 )
2. Lang erfaring innen Feltritt som f.eks. FD, FBB, rytter eller trener,
3. Erfaring fra ryttersporten generelt som f.eks. DD, SD, SB, rytter, trener eller arrangør
4. Gjennomført godkjent reglementsprøve
Teknisk Delegat Feltritt (TDF) E-stevner 1. Være autorisert TDFA.
2. I løpet av to kalenderår ha fungert som TDFA sammen med TDF på minst 3 stevner.
3. Anbefalt fra minst 1 TDF som egnet etter gjennomført praksis.

NRYF sentralt utdanner TDFA og TDF. I tilegg tilbyr FEI TD-utdanning på høyere nivå: Technical Delegate I og II.

Feltbanebyggere (FB)

Autorisasjonsmyndighet: Feltrittskomiteen Teknisk personell

Kompendie for FBB kurs

Betegnelse (grader) Kompetanse (til og med) Krav for å oppnå grad
Feltbanebyggeraspirant (FBA) D-stevner: H90 og P80 1. Deltatt på FBA-kurs med godkjent resultat.
2. Gjennomført og godkjent praksis ved minst 2 stevner.
Feltbanebygger I (FB I) L-stevner: H100 og P90 1. Deltatt på FBI-kurs med godkjent resultat.
2. Gjennomført og godkjent praksis ved minst 2 stevner.
Feltbanebygger II (FB II) E-stevner: CCN* og CCNP 1. Deltatt på feltbanebyggerseminar og fortrolig med stevneavvikling etter gjeldende regler
2. Gjennom omfattende praksis vist at vedkommende tilfredsstiller kravene til FB I og med dispensasjon har fungert som FB II ved avvikling av stevne som er godkjent av autorisasjonsmyndigheten.
Feltbanebygger III (FB III) Alle klasser 1. Deltatt på feltbanebyggerseminar og fortrolig med stevneavvikling etter gjeldende regler
2. Gjennom omfattende praksis vist at vedkommende tilfredsstiller kravene til FB II og med dispensasjon har fungert som FB III ved avvikling av stevne som er godkjent av
autorisasjonsmyndigheten.

Rytterkretsene er ansvarlige for utdanningen av FBA og FB I, mens NRYF sentralt utdanner FB II og FB III. I tilegg tilbyr FEI banebyggerutdanning på høyere nivå: International Course Designer I og II.

X