Utdanning

Dressur

Se alltid Generelt Konkurransereglement (KR I), tillegg 5

Dressurdommere (DD)

Autorisasjonmyndighet: Dressurdommerkomiteen

Veiledninger og Sit-in skjema finnes her

Betegnelse (grader) Kompetanse (til og med) Krav for å oppnå grad
Dressurdommeraspirant (DDA)**/*** D-stevner LB(ikke mesterskap), klubbstevner LA (ikke mesterskap) a) Rideferdighet: LA dressur på D-stevne til minst 60%. Dokumentasjon kreves ved påmelding til kurs.

b) Språk: Norsk skriftlig og muntlig.

c) Bisitting før kurs: minst 10 ekvipasjer for minst DD1 i lett klasse, hvorav minst 5 i LA. Må være gjennomført i løpet av de siste 6 månedene. Dokumentasjon legges ved påmelding til kurs.

d) Anbefaling: Anbefaling fra kandidatens klubb på fastsatt skjema om personlig egnethet for dommerrollen, kunnskap om hest, grunnleggende rideferdigheter og kunnskap om KRI.

e) Kurs: DDA-kurs med bestått eksamen.

f) Bisitting etter kurs: Bisitter for minst DDI med minst 15 ekvipasjer i lett klasse, hvorav minst 5 i LA. Bisitting må være gjennomført senest 6 mnd etter mottatt melding om godkjent eksamen.

g) Bisitterskjema med dokumentert bisitting sendes inn til NRYF.

h) Minimumsalder: 18 år

Dressurdommer I (DDI)**/*** D- stevner LA*(Ikke unghestklasser)

Kan være overdommer på D-stevne

a) Tidligere autorisasjon: DDA i minimum 1 år.b) Dommerkompetanse: Vist seg kompetent som dommer.

c) Rideferdighet: LA dressur på D-stevne til minst 62%.

d) Språk: Norsk skriftlig og muntlig.

e) Bisitting før kurs: Minst 20 ekvipasjer for minst DDII i LA på minst D-stevne. Dokumentasjon på bisitterskjema kreves ved påmelding til kurs.

f) Kurs: DDI-kurs med bestått eksamen

g) Minimumsalder: 22 år

Dressurdommer  II (DDII)*** E-stevner MB

Kan være overdommer på L-stevne

a) Tidligere autorisasjon: DDI i minimum 2 år.b)Dommerkompetanse: Vist seg kompetent som dommer.

c) Rideferdighet: MB dressur på minst D-stevne til minst 60%, Dokumentasjon på fastsatt skjema legges ved påmelding til kurs.

d) Språk: Norsk skriftlig og muntlig, engelsk muntlig.

e) Bisitting før kurs: Bisitter for 20 ekvipasjer for minst DDII på minst D-stevne. Dokumentasjon på bisitterskjema kreves ved påmelding til kurs.

f) Kurs: DDII-kurs med bestått eksamen.

Dressurdommer  III
(DDIII)
Alle stevner VB/Intermediaire I

Kan være overdommer på E-stevne

a) Tidligere autorisasjon: DDII i minimum 3 årb) Dommerkompetanse: Vist seg kompetent som dommer og overdommer.

c) Rideferdighet: MB dressur på minst D-stevne til minst 62%. Dokumentasjon på rideferdighet kreves ved påmelding til kurs.

d) Språk: Norsk skriftlig og muntlig, engelsk muntlig. Må kunne kommunisere med utenlandske ryttere og meddommere på engelsk.

e) Bisitting før eksamen: minst 20 ekvipasjer for minst DDIV i VB. 10 av ekvipasjene kan være i MA. Dokumentasjon på bisitterskjema kreves ved søknad om autorisasjon.

f) Kurs og eksamen: Kompetansegivende kurs med bestått eksamen. Autorisasjonsmyndigheten kan bestemme at eksamen avlegges på stevner iht. pkt. 4.7.

Krav til søknad om autorisasjon: Søknad om å få avlegge eksamen sendes til NRYF minst 3 mnd i forkant av fastsatt kurs iht. kursplan.

Dressurdommer  IV   (DDIV) Alle klasser på alle stevner a) Tidligere autorisasjon: DDIII i minimum 4 årb) Dommerkompetanse: Vist seg kompetent som dommer og overdommer.

c) Rideferdighet: MA dressur på minst L-stevne til minst 60%. Dokumentasjon på rideferdighet kreves ved påmelding til kurs.

d) Språk: Norsk skriftlig og muntlig, engelsk muntlig og skriftlig. Må kunne dømme og kommunisere med utenlandske ryttere og meddommere på engelsk.

e) Bisitting før eksamen: Bisitter for minst DDIV eller FEI-dommer i VA. Skyggedømt minst 5 ekvipasjer for DDIV eller FEI dommer i VA. Dokumentasjon på bisitterskjema kreves ved søknad om autorisasjon.

f) Kurs og eksamen: Gjennomført kvalifiserende kurs, eventuelt med bestått eksamen. Autorisasjonsmyndigheten kan bestemme at eksamen avlegges på stevne iht. pkt. 4.7

g) Krav til søknad om oppgradering: søknad om å få avlegge eksamen sendes til NRYF minst 3 måneder i forkant av fastsatt kurs iht. kursplan.

* Ikke FEIs mesterskapsprogrammer for P eller LA:6
** Dommer av unghestklasser må minst være DDII

*** DDII må ha dømt minst 2 klasser med til sammen 10 ekvipasjer i MB på D-stevne for å kunne dømme MB på L- og E-stevne. DDI og høyere kan dømme ryttertester på det klassenivå de er autorisert for. DDA kan likevel bare dømme ryttertestklasse LD. Ryttertestklasser skal fortrinnsvis dømmes av en dressurdommer og en autorisert trener/ridelæ- rer sammen, men kan om nødvendig dømmes av én dressurdommer alene eller to sammen. For FH-klasser se også KR FH.

Rytterkretsene er ansvarlige for utdanningen av DDA, mens NRYF sentralt utdanner DD I, DD II, DD III og DD IV. I tilegg tilbyr FEI dommerutdanning på høyere nivå: International Candidate Judge, International Judge og Official International Judge.

 

X