Utdanning

Distanse

Distansedommer (DiD)

Se alltid Generelt Konkurransereglement (KR I), tillegg 5

Autorisasjonsmyndighet: Distansedommerkomiteen

Betegnelse (grader) Kompetanse (t.o.m.) Krav for å oppnå grad
Distansedommeraspirant (DIDA) D-stevner (ikke fri fart) Deltatt i distansedommerkurs for DIDA med godkjent resultat.
Distansedommer I (DID I) D-stevner 1. Gjennomført distansedommerkurs for DID I med godkjent resultat.
2. Vist i praksis at vedkommende er godt kjent med gjeldende reglementsbestemmelser og fortolkninger gjort av NRYF.
Distansedommer II (DID II) L-stevner 1. Gjennomført distansedommerkurs for DID II med godkjent resultat.
2. Med dispensasjon og med DID III eller høyere som ansvarlig fungert som dommer ved minst 2 L-stevner i distanse i løpet av 2 år
Distansedommer III (DID III) E-stevner 1. Gjennomført distansedommerkurs for DID III med godkjent resultat.
2. Med dispensasjon og med DID III eller høyere som ansvarlig fungert som dommer ved minst 2 L-stevner eller høyere i distanse i løpet av 2 år

NRYF sentralt utdanner Distansedommere. I tilegg tilbyr FEI TD-utdanning på høyere nivå: International Candidate Judge, International Judge og  Official International Judge.

X