Utdanning

Teknisk personell

Ridesport_feltrittTeknisk personell er offisielt personell på stevner i Norge.

For å bli autorisert som teknisk personell må man gjennomgå kompetansegivende kurs, samt gjennomføre årlig praksis. Utdanningen av teknisk personell omfatter dommere, banebyggere, stewarder og tekniske delegater.

Utdanningene er bygget på en trinnvis gradering fra aspirant til høyere grad gjennom en kombinasjon av teori og praksis. NRYF sentralt er ansvarlig for utdanning av teknisk personell for alle grener fra grad II og oppover, mens rytterkretsen har ansvaret for aspirantutdanningen og grad I (med unntak av DDI).

Utdanningen omfatter:

  • Dommere i alle grener
  • Banebyggere i sprang, feltritt og kjøring
  • Stewards i alle grener
  • Teknisk delegat i kjøring og feltritt

Årlig praksis

Alt teknisk personell må gjennomføre årlig praksis for å opprettholde autorisasjonen, dette er beskrevet i Generelt konkurransereglement. I informasjon til teknisk personell finner du detaljer rundt praksiskortordningen. Det er den aktuelle autorisasjonsmyndighet som til enhver tid fastsetter reglene for utdanning og krav for opprettholdelse av autorisasjon, og det er disse som skal kontaktes for eventuelle dispensasjonssøknader.

Fagkomiteene for teknisk personell fungerer autorisasjonsmyndigheter for den respektive utdanningen.

Autoriasjonskort for teknisk personell

Mange har behov for nye kort for teknisk personell. Dere som ikke har – eller trenger nytt på grunn av endret autorisasjon eller har fått flere roller – kan bestille som oppført under her.

Oppskrift på bestilling av nytt kort:
MAIL TIL: nryf@rytter.no
EMNEFELT: Autorisasjonskort Teknisk Personell
MELDINGEN: Skal inneholde. Navn, postadresse, og autorisasjon. Din autorisasjon sjekkes så opp mot vår kompetanseoversikt og dersom det stemmer overens med det du har oppgitt så blir kortene produsert og oversendt. Dersom dette ikke stemmer overens med det vi har av opplysninger får du en mail tilbake der vi ber om dokumentasjon på annen autorisasjon, slik at vi får dobbeltsjekket at vi har alle autorisasjoner og at de er korrekte. Leveringstid – en drøy mnd.

X