Utdanning

Generelt

Norges Rytterforbund tilbyr mange ulike kompetansehevende tiltak, og sørger for utdanning av personell til stevner og andre rideaktiviteter.

Teknisk personell

Teknisk personell er offisielt personell på stevner i Norge. For å bli autorisert som teknisk personell må man gjennomgå kompetansegivende kurs, samt gjennomføre årlig praksis. Utdanningen av teknisk personell omfatter dommere, banebyggere, stewards og tekniske delegater.

Trenerutdanning

Trenerutdanningen arrangeres av NRYF basert på Trenerløypa. Du kan lese mer om fagplaner under hver utdanning. NRYF legger ut invitasjon til kursene i god tid før oppstart. Trener 1 arrangeres årlig å invitasjonen legges ut før jul hvert år. Oppstart er som regel i februar og avsluttes med eksamen før sommeren.

Ridelærerutdanning

Ridelærerutdanningen ved Norsk Hestesenter er unik i Norge, og er en yrkesrettet utdanning. Det legges stor vekt på egne rideferdigheter, og målet er at man skal kunne undervise og trener ryttere på alle nivåer fra grunnleggende ridning og opp til MB/1.20-nivå. En ridelærer fra NHS kan også planlegge og organisere et ridesenter.

Ridelærerutdanningen er fagskolegodkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipen i Lånekassen. Den kan kombineres med universitets- og høyskoleutdanning ved NMBU på Ås eller ved Høgskolen i Hedmark. Det er også mulig å bygge ridelærerutdanningen inn i en bachelor ved andre høyskoler og universiteter i Norge.

Annen utdanning

utdanning oversikt diagram

Hest og Helse arrangerer en rekke kurs som blant annet kvalifiserer til arbeid med barn og ungdom og funksjonshemmende.

Klær til teknisk personell

Vår samarbeidspartner Skoies har klær til teknisk personell, og du finner det her: https://skoies.no/teknisk

X