Nyheter

Utdanning av personell i MRRYK 2015 Publisert: 21.01.2015,  Sist endret: 21.01.2015

Vi ble under Sportsforum 2015 gjort kjent med den gledelige nyhet at vi tildeles kurs for SD1, Steward 1 og mest sannsynlig SBB1 i løpet av 2015, men datoene er ikke helt bestemt da det er mye som skal ligge til rette.

Nå er det slik at det er få plasser på disse kursene, spesielt dommer og banebygger, og fylket er stort. Derfor er det viktig at disse plassene fylles av engasjerte og motiverte aspiranter som vil ut og praktisere.

For SD1 og SBB1 må også praksiskrav i hht KR1, tillegg 5 være bestått.

Om det skulle være flere kandidater enn plasser, vil vi tilby plassene til kandidatene med mest praksis, og som helst kan vise til praksis utenfor egen klubb.

De som ønsker å oppgradere seg til SD1, SBB1 eller ta steward 1-kurs kan sende en mail, eller klubben kan sende en samlet mail med kopi av praksiskort (SDA og SBBA) til synnove@lerstadbensin.no med kopi til more.krets@rytter.no

X