Nyheter

ungdomsløftet.no Publisert: 11.05.2017,  Sist endret: 11.05.2017

Trenger du hjelp til å skape en bedre ungdomsidrett og bevare ungdommene lengst mulig i ditt idrettslag? I dag lanserer Idrettsforbundet nettsiden ungdomsløftet.no hvor vi har samlet 30 ulike reportasjer og filmer med tips og råd til god ungdomsidrett.

– Hovedhensikten med ungdomsløftet.no er å vise frem og spre gode eksempler og ideer om hvordan man kan tilrettelegge for god ungdomsidrett, men vi ønsker også å motta flere tips til gode historier som vi kan dele med alle i norsk idrett, sier Kathrine Godager, rådgiver ungdomsidrett i Norges idrettsforbund.

Hun forteller at alle idrettslag, idrettsråd, særforbund og idrettskretser har fått e-post om storsatsingen ungdomsløftet.no i dag onsdag 10. mai.

Tips og råd for alle i norsk idrett

På nettsiden ligger historier om idrettsungdom fra mange ulike steder i landet – og gode ideer og svar på hvordan du som trener, oppmann, tillitsvalgt, utøver eller forelder kan motivere til aktivitet.

– Bakgrunnen for ungdomsløftet.no er frafallet i ungdomsidretten. Norges idrettsforbund opplever det som utfordrende å kommunisere årsakene til frafall og hvordan idrettslag skal jobbe for å redusere frafallet. Derfor har vi gått nye veier for å se om vi kan inspirere idrettslag til god ungdomsidrett gjennom å løfte frem suksesshistorier fra virkeligheten.
– Ved å la utøvere, trenere, foreldre og idrettslag selv fortelle hvordan de har løst utfordringene knyttet til ungdomsidrett håper vi budskapet blir tydelig og sannferdig – og samtidig morsommere å se og lese, sier Godager, som håper folk setter av litt tid når de besøker siden.

Les mer på: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/vi-gir-deg-30-eksempler-pa-god-ungdomsidrett/

X