Nyheter

Ungdomskomiteen på talerstolen Publisert: 21.03.2015,  Sist endret: 21.03.2015

(21.03.2015) Ungdomskomiteen fikk taletid på årets årskonferanse i NRYF. Lederen av ungdomskomiteen Ingvild Østli snakket til forsamlingen om at det lenge har blitt snakket om et eget Ungdomsting. Vi i ungdomskomiteen har sett på dette og føler at vi blir mer vår egen gruppe på siden av resten av organisasjonen. Vi har nå bedt om et lovendringsforslag i NRYFs lov at også ungdomskomiteen skal velges på Ryttertinget på lik linje med de andre Tingvalgte komiteer og utvalg.

Det er nemlig viktig at vi også velges på Ryttertinget da leder av ungdomskomiteen er et fullverdig styremedlem og nestleder blir personlig vara i FS. Vi håper at Ryttertinget velger å stemme for lovendringsforslaget og at Ungdomskomiteen velges i morgen.

X