NRYF

Ungdomsidrett i NRYF

Norges Rytterforbund har en visjon om rytterglede for alle. Det gjelder for alle aldre, og vi ønsker å beholde så mange av våre medlemmer så lenge som mulig, enten som utøver, i andre roller eller verv.  NRYF sentralt, rytterkretser og klubber skal jobbe for å gi alle medlemmer mulighet til å utøve idretten ut ifra egne ønsker og behov. Disse retningslinjene er en veileder for alle dem som er engasjert i ungdommer i ridesporten. Klubber, kretser, trenere, teknisk personell og foresatte er alle ansvarlige for at ungdommer opplever mestring og glede i sin utøvelse av ridesporten.

 

NRYF vedtok på forbundsstyremøte den 01.10 at vi skal følge NIFs retningslinjer for ungdomsidrett.  Det betyr å:

  • tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdommens ønsker og behov – idrett for alle
  • tilrettelegge for at ungdom kan ta eierskap over egen aktivitet og få tilbud om utdanning – ungt lederskap
  • gi ungdom som ønsker å satse innen en idrett utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner – fremtidens utøvere.

 

Med NIFs retningslinjer for ungdomsidrett som grunnlag har vi konkretisert hva dette betyr i Norges Rytterforbund:

Retningslinjer

  • Legge til rette for at ungdommer har et trygt, variert og inkluderende tilbud. Ungdommene skal selv bestemme hvilket nivå og hvilket omfang de ønsker å drive ridesport.
  • Legge til rette for at ungdom kan delta i flere idrettsaktiviteter så lenge de selv ønsker, og at dette skal ikke føre til negative konsekvenser for utøveren.
  • Rideklubbene skal involvere ungdomsutøverne når sportsplaner oppdateres, slik at klubbens satsningsområder er i samsvar med utøvernes nivå, ambisjoner og mål.
  • Ungdom skal ha muligheten til å styrke sine lederegenskaper og få mulighet til å ta kurs for å utvikle seg som ledere, trenere eller teknisk personell.
  • Ungdom skal ha et sosialt tilbud i rideklubben, fritt for rus og mobbing, hvor det legges til rette for at de skal kunne trives og utvikle vennskap.

 

X