Nyheter

Trond Asmyr satt til å lede prosjektgruppe Publisert: 17.11.2017,  Sist endret: 21.11.2017

Norges Rytterforbund ved Generalsekretæren, har opprettet en  prosjektgruppe som skal se på dressurdommeres kompetanse og videreutvikling. Asmyr har blitt valgt til å lede denne prosjektgruppen.

Formålet med prosjektet er å finne svar på følgende spørsmål:

 • Hvordan kan vi forbedre dressurdømmingen?
 • Hvordan kan vi informere miljøet rundt oss om vår oppgave herunder:
  • Hva baserer vi dommere vår dømming på?
  • Hvordan gir dette seg utslag i konkrete karakterer?
  • Hva gjør vi for å forbedre situasjonen?

Prosjektgruppens medlemmer består av følgende:

 • Trond Asmyr, som prosjektleder og internasjonal dommer
 • Hege Trulsen, som internasjonal dommer og kurslærer
 • Nina von Hirsch, som leder av dressurdommerkomiteen
 • Stig Mellerud, som leder av grenutvalg dressur
 • Turid Løken fra NRYFs administrasjon, som koordinator for arbeidet.

Det vil, i løpet av noen måneder, utarbeides en rapport med forslag til forbedringer med tilhørende konkrete tiltak. Rapporten vil bli gjort tilgjengelig og distribuert når den foreligger.

X