Nyheter

Treningssamling FH ryttere Bruråk Publisert: 18.08.2015,  Sist endret: 18.08.2015

Grenutvalg funksjonshemmede (GU-FH) inviterer til rekrutterings- / treningssamling for funksjonshemmede ryttere på Bruråk ridesenter

lørdag 5. september – søndag 6. september 2015.

Her er invitasjon med påmeldingsinformasjon. Påmeldingsfrist 25. august.

Hensikten med samlingen er å rekruttere nye FH-ryttere til sporten, samt å gi inspirasjon til videre trening og satsing for ryttere som allerede er ”i gang”. Samlingen er åpen for alle funksjonshemmede med noe rideerfaring. Det vil bli trening med hest,  samt teori.

Det er mulighet for å bli klassifisert på samlingen.

Eventuelle spørsmål til samlingen kan rettes til Hilde Stømner (GU-FH) på e-post hilde.stoemner@oslo.online.no eller tlf 93687041

X