Nyheter

Trener 1 Ridning kurs høsten 2019 Publisert: 29.07.2019,  Sist endret: 29.07.2019

Norges Rytterforbund arrangerer årlige Trener 1 Ridning kurs og ser nå behovet for et ekstra kurs i Oslo og omegn med oppstart i august. Vi minner om søknadsfristen 30.juli.

Våre trenerkurs gir autorisasjon som Trener NRYF og er rette mot de som ønsker å være trener for ridesport. Vi tar opp 20 deltakere til kurset og du kan lese invitasjonen nedenfor. Rammer og innhold for kurset kan du se i vår Trener 1 fagplan før du søker. Søknadsfrist 30.juli.

Invitasjon Trener 1 Ridning Oslo høsten 2019

En trener innefor NRYFs trenerutdanningssystem innehar imidlertid en unik og svært viktig kompetanse som vil være avgjørende for at ryttersport skal kunne forsette å utvikle seg innenfor NIFs idrettslige rammer. Med trener menes person som gir opplæring og innføring i idrett samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening. Hestevelferd, rytterglede, idrettens grunnverdier og RASK står i fokus gjennom all lærdom på NRYF trenerkurs.

X