Nyheter

Til klubber og stevnearrangører om Koronavirus Publisert: 11.03.2020,  Sist endret: 12.03.2020

Oppdatert 12.03 kl 09:20. Vi ber klubber og stevnearrangører følge råd og anbefalinger fra Norges Idrettsforbund (NIF) og Folkehelseinstituttet (FHI) vedrørende arrangement og møter, herunder årsmøter. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet forbyr alle arrangementer hvor 500 eller flere er samlet. Imidlertid må hver enkelt klubb og stevenearrangør foreta en risikovurdering å avgjøre om arrangementet skal gjennomføres som planlagt, dersom det er under 500 mennesker. Denne beslutningen må tas i samarbeid med kommunen og lokale helsemyndigheter. 

Det kan være krevende å vurdere hva 500 mennesker er i forhold til et ridestevne, da ikke alle er samlet samtidig. Dette er også et spørsmål vi anbefaler tas opp med lokale helsemyndigheter.

Vi oppfordrer klubbene til å innføre tiltak for å forebygge smitte ved rideanlegg, rideskoler etc. Vi ber våre stevnearrangører å henge opp plakater om smittevern, legge til rette for god håndhygiene (håndvask og antibac) og at de også minner om smittevern i ryttermeldingene. Dette i tillegg til andre tiltak man iverksetter i tråd med anbefalinger og eventuelle pålegg fra sentrale og/eller lokale helsemyndigheter.

Det er klubbene og stevnearrangørene selv som er ansvarlig for økonomisk tap i forhold til avlyste eller reduserte arrangementer, enten det gjelder kostnader som er tatt i forkant eller tapte inntekter. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at alle klubber/arrangører foretar en risikoanalyse for sine arrangementer, uavhengig av størrelse, både i forhold til risiko for spredning av smitte og økonomiske konsekvenser. Likedes at det tas kontakt med avtalepartnere for om mulig redusere økonomiske tap og eventuelt fremforhandle mer fleksible avbestillingsvilkår, noe som bør være av interesse for begge parter.

Alle klubber bes registrere antatt tap ved avlysninger av stevner og øvrige arrangementer som skyldes Korona. Dette for at vi skal ha best mulig tallgrunnlag dersom det skulle bli store tap, og det skulle bli aktuelt for idretten å forsøke å få erstattet noe av dette gjennom ekstra bevilgninger.

Rytterforbundet vil ha direkte kontakt med ryttere som skal på uttaksstevner i utlandet.

Ellers er denne linken nyttig, med blant annet FAQ til idrettslag og klubber nederst i artikkelen. 

For informasjon fra Folkehelseinstituttet kan dere benytte denne linken

 

X