Hestevelferd

All rytteraktivitet skal bygge på Norges Rytterforbunds grunnverdier som er idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og dyrevelferd.

Barnas hestefestivala 2017 57 of 149

Det helt særegne for ridning, sammenlignet med andre idretter, er forholdet til hesten. Lov om dyrevelferd, Lovdata 2009, er derfor et hovedinstrument i alt vårt arbeid for å fremme hestevelferd.

Gjennom våre konkurransereglementer, arbeid med hest og sikkerhet (Grønt kort) og andre satsingsområder har vi videreutviklet våre egne normer og vist hvordan disse skal etterleves i praksis.

Alle som er engasjert i ryttersporten har et stort ansvar for å bidra til at vi møter utfordringene i vår idrett på en etisk forsvarlig måte.

NRYF har fokusert på betydningen av økt bevissthet rundt idrettens antidopingarbeid. Særegent for ryttersporten er hesten som utøver, i tillegg til rytteren. Hestens velferd omfattes av lov om dyrevern som er hjemmelsgrunnlaget for dopingforskriften.

NRYFs arbeid med å møte de etiske utfordringene i vår idrett har pågått helt siden NRYF ble etablert. Den sterke veksten i ridesporten i Norge gjør at vi nå har fokus på nye utfordringer, eller utfordringer som er blitt tydeligere på grunn av denne veksten.

Samtidig med at den sterke veksten har forsterket mange av de ”kjente” utfordringene, har vi også fått noen nye vi må forholde oss til. Gjennom økt kommersialisering og mye penger i sporten har mange nye aktører kommet til, og en hovedutfordring er for dårlig kunnskap om hest.

Et hovedmål for NRYF er å bedre kunnskapssituasjonen i hele vår organisasjon og blant alle våre medlemmer. Vi skal arbeide aktivt for å bidra til den nødvendige forståelsen, for å ivareta interessene til alle som deltar i sporten og for å ivareta sportens omdømme. Arbeidet med hestevelferd er et av hovedfokusene i alle aktiviteter støttet av forbundet.

Derfor finner du på våre nettsider mange artikler og spill for å øke kunnskapen om hest og hestehold. Dette bidrar til god hestevelferd!