NRYFs koronavettregler

Koronavettreglene er å anse som minimumsbegrensinger og det er ikke adgang til å få dispensasjon fra disse.

All idrettslig aktivitet må forholde seg til Helsedirektoratets retningslinjer. Vi minner om at det overordnede målet fortsatt er å ikke spre smitte. Det er opp til den enkelte selv å velge om de ønsker å starte opp aktivitet i tråd med koronavettreglene, og eventuelt når det skal skje. Den enkelte står selvsagt fritt til å ha strengere krav for sitt anlegg og sine medlemmer/oppstallører.

Nasjonal smitteveileder

Du finner til en hver tid oppdaterte veiledninger og retningslinjer på helsedirektoratet sine sider.

NRYFs koronavettregler