NRYFs koronavettregler

Koronavettreglene er å anse som minimumsbegrensinger og det er ikke adgang til å få dispensasjon fra disse.

FRA LØRDAG 25. SEPTEMBER 2021 KL. 16.00 GIKK NORGE OVER TIL EN NORMAL HVERDAG MED ØKT BEREDSKAP.

Det betyr at blant annet følgende restriksjoner er fjernet:

Selv om hverdagen nå er som normal for de fleste, er ikke pandemien over. Det vil fremdeles være krav om å isolere seg dersom man har covid-19, samt følge smittevernråd og anbefalinger som å holde seg hjemme dersom man er syk.

Vi gjør oppmerksom på at ved lokale smitteutbrudd kan den enkelte kommune vedta lokale forskrifter dersom situasjonen tilsier det.

Mer informasjon fra Regjeringen kan finnes her.

All idrettslig aktivitet må forholde seg til Helsedirektoratets retningslinjer. Vi minner om at det overordnede målet fortsatt er å ikke spre smitte. Det er opp til den enkelte selv å velge om de ønsker å starte opp aktivitet i tråd med koronavettreglene, og eventuelt når det skal skje. Den enkelte står selvsagt fritt til å ha strengere krav for sitt anlegg og sine medlemmer/oppstallører.

Nasjonal smitteveileder

Du finner til en hver tid oppdaterte veiledninger og retningslinjer på helsedirektoratet sine sider.

NRYFs koronavettregler